Benny Nilsson är överförmyndare i Simrishamn där det, till skillnad från många andra kommuner, inte råder brist på godemän. Foto: Jea Jonsson.

Benny Nilsson är överförmyndare i Simrishamn där det, till skillnad från många andra kommuner, inte råder brist på godemän. Foto: Jea Jonsson.

Ingen akut brist på godemän i Simrishamn

Flera andra orter har stor brist

Av
Jea Jonsson

SIMRISHAMN.Tack vare godhjärtade simrishamnare råder det, till skillnad från på många orter, ingen brist på gode män till ensamkommande flyktingbarn. Alla under 18 år har rätt till gode män och har också fått sådan. För nyanlända räknar överförmyndare Benny Nilsson med att det kan ordnas inom ett par dygn.
– Vi har nu 21 flyktingbarn som väntar på uppehållstillstånd och som sköts av tio godemän. Någon har ett barn, andra har upp till fyra. Det kan man ha om man har tillräckligt med tid.
– I vissa kommuner kan en god man ha ansvar för betydligt fler. Med drygt tio barn tar det mellan 50 och 75 procent av ett heltidsarbete. Hälften av våra godemän är godhjärtade pensionärer som gör en fantastisk insats.

Goda erfarenheter

Benny Nilsson har varit överförmyndare i 12 år och har goda erfarenheter. De första åren som ensamkommande barn anlände till Sverige placerades de i asylboenden, ofta i mottagningskommunen. Numera kommunplacerar Migrationsverket barnen efter endast några dagar.
Det kan låta mycket att ansvara för flera barn eftersom det krävs en del arbete med att se till att de får sin rätt tillgodosedd. Bland annat behövs stöd vid till exempel förhör när migrationsverket i Malmö kallar. Kontakter med advokat, skola och social ingår också.
– Tanken är inte att godemän ska skapa djupare relationer eftersom det är relativt kort tid godmanskapet varar. Men det är inte förbjudet att gå in med liv och lust i uppdraget. När uppehållstillstånd är klart utses i stället en särskilt förordnad vårdnadshavare. I båda fallen gäller det längst till barnet fyller 18 år eller till ordinarie vårdnadshavare kommer, om så sker.
Benny Nilsson har som överförmyndare ett gott samarbete med socialtjänsten, både vad gäller utbyte av information och rent ekonomiskt eftersom hela den statliga pengapåsen går till socialförvaltningen och skolan:

Staten betalar

– Statlig ersättning går till socialförvaltningen medan vi sorterar under kommunstyrelsen. Men den kostnad vi har för barnen regleras tack vare en överenskommelse oss emellan. Alla kostnader för godemän täcks alltså av Migrationsverket till en månad efter att permanent uppehållstillstånd är klart.

Inget akut behov

Ersättning för god man är 200 kronor per timme plus ersättning för resor och faktiska utlägg. Just nu finns inte behov av fler godemän men prognosen är att fler söker sig hit under 2015:
– Om någon är intresserad av att bli god man tar vi gärna emot anmälningar, det är bara att höra av sig, säger Benny Nilsson.

Publicerad 25 November 2014 10:38