Migrationsverket betalar 399 kronor per boende och dag för de 135 platserna på asylboendet Blinkarp.

Migrationsverket betalar 399 kronor per boende och dag för de 135 platserna på asylboendet Blinkarp.

Chef:

”Jag hade gärna bott där”

Svarar på kritiken om förhållandena på asylboendet

Av
Jonas Lundin

RÖSTÅNGA. ”Jag hade väldigt gärna bott här.” Så skriver chefen för Attendo Blinkarp efter kritiken på de usla boendeförhållandena på asylboendet.
I en artikel från i september skriver Helsingborgs Dagblad att det tillfälliga asylboendet som Attendo driver på Blinkarp är Skånes sämsta och dyraste. Kritiken rör bland annat slitna lokaler, dålig mat, usla kommunikationer, små rum och få toaletter. Men de usla förhållandena för de asylsökande är fortfarande kvar.

”Alternativet är krig”

Sonja Spirovska är vikarierande verksamhetschef på Attendo i Blinkarp. På frågan om hon själv skulle vilja bo på Blinkarp skriver hon i ett mejl till Lokaltidningen:
”Med hänsyn till rådande omständigheter och att vi på Attendo kan vara med och bidra och hjälpa både myndigheter och människor på flykt med att erbjuda husrum, omsorg, hjälp med vardagliga sysslor med mera, så hade jag väldigt gärna bott här. Alternativet är krig och elände med liv som insats, trygghet går alltid före för mig.”
När det gäller klagomålen på maten poängterar Sonja Sprirovska att Attendo haft möte med cateringfirman där de boende fick vara med och själva framföra klagomål och önskningar.
De boende har också klagat på att de fått mögligt bröd och/eller utgången mjölk vid ett femtontal tillfällen under det senaste ett och halvt året. Så skriver Sonja Spirovska om den kritiken:
”Vi använder en leverantör som har en registrerad matanläggning som är godkänd av miljö- och hälsonämnd i aktuell kommun och som följer Livsmedelsverkets direktiv och rekommendationer. Utifrån de kvalitetskontroller som görs hos vår leverantör litar vi på att maten vi får, följer ställda krav och regler från våra myndigheter. Det har dock inkommit klagomål på kvalitén på brödet vid något tillfälle och detta har vi genast tagit upp med leverantören och åtgärdat problemet. Vi serverar enbart mjölk innan utgånget datum.”
Lokaltidningen pratar också med Sonja Spirovska på telefon.
Tycker du att 399 kronor per dygn och boende som Migrationsverket betalar är rimligt med tanke på den standarden de asylsökande får?
– Jag kan inte svara på den frågan.
Största prioriteten just nu är att förbättra internet. Nya tv-boxar är redan på plats, berättar hon. Att lokalerna är så slitna kommenterar Sonja Spirovska så här:
– Problemet är att allt som vi köper inte stannar kvar.Det är jättestort slitage.

Medveten om läget

Migrationsverket har köpt platser på Blinkarp i cirka tre års tid, berättar Mårten Mårtensson, biträdande enhetschef på Migrationsverketsmottagning i Malmö. Migrationsverket betalar som sagt Attendo 399 kronor i ersättning per boende och dygn för sängplats och mat.
Är det rimligt med tanke på standarden?
– Det kan man alltid diskutera om standarden är rimlig eller ej, det beror också på alternativet och vad man kan få för de pengarna, säger Mårten Mårtensson.
Han är medveten om situationen på Blinkarp.
– Det är en sliten lokal, med ganska mycket in- och utflyttning, säger Mårten Mårtensson.
Han påpekar att det på Blinkarp mest är ensamstående män som bor där en kortare tid. Snittiden är 50 till 60 dagar. Med så mycket in- och utflyttning är det naturligt med slitage, menar Mårten Mårtensson.
Han känner också till klagomålen på maten.
– Vi har ständig dialog med dem som driver Blinkarp, säger Mårten Mårtensson.

Publicerad 21 November 2014 12:30