Sven Holgersson och Zoran Markovic, närpolischef respektive biträdande närpolischef för polisområde öster där Oxie ingår. Foto: Per Ingridz

Sven Holgersson och Zoran Markovic, närpolischef respektive biträdande närpolischef för polisområde öster där Oxie ingår. Foto: Per Ingridz

Oxie pekas ut i brottsrapport

Närpolisen känner dock inte igen bilden av en stadsdel där kriminella har stor påverkan

Av
Per Ingridz

Per Ingridz

OXIE. I en rapport från Rikskriminalpolisen pekas Oxie ut som en stadsdel där kriminella nätverk har en stor påverkan på lokalsamhället. Sedan början av året har polisen satt extra fokus på stadsdelen och närpolischefen Sven Holgersson tycker att det har gett resultat.

Rikskriminalpolisen släppte tidigare i höstas rapporten ”En nationell översikt av kriminella nätverk med stor påverkan på lokalsamhället”. I den lyfts 55 svenska områden fram och Oxie är ett av dem.
Typiskt för dessa områden är, enligt rapporten, bland annat öppen narkotikahantering, kriminella uppgörelser, grova våldsyttringar, utpressning och utåtagerande missnöje mot samhället. Det talas också om svårigheter att utreda brott och en ovilja att delta i rättsprocesser mot de lokala kriminella.

Oro runt jul och nyår

Sven Holgersson är närpolischef för Oxie och han känner inte igen sig i den bilden som målas upp av Oxie i rapporten. Han menar att det visst förekommer narkotikahandel och skadegörelse, men att det är en överdriven bild att de kriminella nätverken skulle ha stor påverkan på lokalsamhället.
–Det finns kriminella nätverk som försöker få mer makt och rekrytera unga personer för att sälja narkotika. När det gäller hot och utpressning så tycker jag inte att det är så utpräglat just i Oxie. Oroligheterna i Oxie har mest varit knutna till jul och nyår då det har skjutits raketer och fönster har slagits sönder, säger han.
Han lyfter också fram att polisen sedan början på året satsar extra på att få bukt med brottsligheten i Oxie. Man har ökat närvaron på kvällar och helger och samarbetar regelbundet med socialtjänst, skola, fritids, fastighetsägare och tjänstemän inom stadsområde Söder.
– Vi träffas varannan vecka för att skapa en gemensam bild av hur läget är. Vi har kartlagt vilka ungdomar som är i riskzonen för ett normbrytande beteende – potentiella missbrukare och sådana som hittar på hyss. Jag skulle vilja säga att vi har stenkoll på vad som händer i Oxie.

”Måste hjälpas åt”

Han menar också att det inte bara är polisens ansvar att hålla koll på ungdomarna i området.
–Alla måste hjälpas åt – vad gör till exempel föräldrarna till barn som hittar på dåligheter? Man pratar också om att öppna ett allaktivitetshus i Oxie. Kanske ska fritidsgården ha öppet till klockan tre på natten så att ungdomarna har någonstans att ta vägen? säger Sven Holgersson.
Zoran Markovic, biträdande närpolischef i Öster, understryker att oroligheterna i Oxie är koncentrerade till just centrum.
–Oxie i stort är en välmående stadsdel med hög sysselsättningsgrad och inkomstnivå. Det är just centrum som blivit samlingspunkten för oroligheter, säger han.
Sven Holgersson och Zoran Markovic menar också att satsningen på områdespoliser har gett avtryck i brottsstatistiken. Till exempel har rånen mot privatpersoner minskat med 60 procent (6 fall totalt), jämfört med i fjol. Samtidigt har dock antalet misshandelsfall ökat med 14 procent (32 fall totalt). När det gäller skadegörelse och narkotikabrott så ligger de på ungefär samma nivåer som ifjol. Statistiken gäller anmälda brott, vilket innebär att det kan finnas ett mörkertal med brott som inte har anmälts.

Publicerad 19 November 2014 12:00