Betraktas som hädare och förföljs i många länder

Av
Markus Celander

BAKGRUND. Ahmadi-muslimerna bemöts generellt med artigt intresse och nyfikenhet av Malmöborna, enligt Kareem Lone, Malmöförsamlingens presstalesman.

I Pakistan däremot, där de flesta av församlingens medlemmar har sin bakgrund, är Ahmadi-muslimerna förbjudna att utöva sin tro, och de utsätts för svår förföljelse.

Anledningen är anspråket från Ahmadiyyas grundare – Mizra Ghulam Ahmad – på att vara Messias/imam Mahdi, vilket inte accepteras av majoriteten av världens muslimer.

Vill integreras

– Vi är fredlösa i Pakistan. 2010 skedde en massaker i Lahore då islamister i en samordnad attack mot två av våra moskéer sköt ihjäl 86 personer och skadade ett hundratal medan de höll gudstjänst, berättar Kareem Lone.

– Många muslimer anser att vi ger Mizra Ghulam Ahmad högre ställning än profeten Muhammed, men det är fel. Vi räknar Messias som en tjänare åt Muhammed. De väljer att missförstå oss medvetet.

Ahmadi-muslimerna förfäktar icke-våld och är angelägna om att integreras i de länder de bosätter sig, förklarar församlingens ordförande i Malmö, Daud Khan.

– De muslimer som säger att endast lagar stiftade av Gud gäller glömmer att sharia säger att man ska lyda den stats lagar där man bor.

Extrema lagar

Ahmadiyya uppskattas ha cirka 150 miljoner medlemmar och finns över hela världen.

Fem miljoner lever i Pakistan där de lider under denna stats extrema blasfemilagar, berättar Kareem Lone.

– Dödsstraff, fängelse, tortyr. En Ahmadi-muslim kan få minst tre års fängelse och höga böter bara genom att uppträda på islamiskt sätt, till exempel hälsa på en annan muslim genom att säga "salaam alaikum" – det är förbjudet för oss. Men trots grymheter hotar vi aldrig någon, eller ställer till med våldsamma demonstrationer.

Publicerad 19 November 2014 14:00