Foto: Joel Winqvist

Foto: Joel Winqvist

S-ledningen:

”Inget nytt rosornas krig”

Missnöjd Kerstin Schultz hoppade av sina politiska uppdrag

HÖGANÄS. Det är inte något ”rosornas krig” som har blossat upp igen, menar Roger Nilsson som är den lokala socialdemokratiska valberedningens ordförande i Höganäs, efter avhoppande Kerstin Schultz kritik mot det egna partiet.

I senaste Lokaltidningen berättade vi om att Kerstin Schultz, mångårig socialdemokrat med en mängd uppdrag på det lokala planet i Höganäs på sitt CV, bestämt sig för att hoppa av samtliga sina politiska uppdrag.
Poster som ersättare i kommunstyrelsen och fullmäktige, samt som ledamot i planutskottet och byggnadsnämnden innehar hon nu inte längre.
Hon riktade skarp kritik mot det egna partiets valberedning, vars medlemmar hon ansåg valde in sig själva i nämnder och styrelser på ett odemokratiskt sätt.

Ville få igång dialog

Hon sa också att det inte förs någon dialog om hur partiet ska utvecklas i framtiden, en dialog hon har försökt få till med ledande personer i partiet utan att lyckas, hävdar hon.
Valberedningens ordförande Roger Nilsson menar att kritiken inte innebär att ett så kallat ”rosornas krig” fortsätter på det lokala planet i Höganäs. Interna maktkamper och utrensningar gav bilden av ett långt ifrån enat parti. Men i god tid före årets val sades partiet vara enat.

”Två helt olika saker”

Roger Nilsson säger till Lokaltidningen att han kan förstå de som tror att den nya kritiken mot valberedningen är en fortsättning på de tidigare konflikterna, men så är inte fallet menar han.
– Det var ju en mångårig konflikt och det är klart att när det här blossar upp nu så tätt inpå det så kan jag förstå om man tolkar det så, men jag tycker att det är viktigt att markera att det här är två helt olika saker. Detta är en enskild medlem som har riktat kritik, säger Roger Nilsson som menar att de tidigare konflikterna med olika fraktioner inom partiet är en helt annan sak än fallet som är nu, när en enskild medlem kritiserar partiet.
Anneli Eriksson, ordförande för partiet i Höganäs, är inne på samma spår.
– Det finns inga stridigheter i partiet, bara olika åsikter, säger hon. Enligt Roger Nilsson kommer nu Peter Graff att överta Kerstin Schultz roll som ersättare i kommunstyrelsen, men det bestäms först senare i månaden hur hennes övriga, i dag tomma ledamotsposter, ska fyllas.

Publicerad 18 November 2014 07:00