Spänningen var står innan brevet lästes upp inför klass Tyle på Midgårdsskolan i Röstånga. Att den utbildningsministern Gustav Fridolin skulle svara var inte alls självklart. Foto: Fredrik Rubin

Spänningen var står innan brevet lästes upp inför klass Tyle på Midgårdsskolan i Röstånga. Att den utbildningsministern Gustav Fridolin skulle svara var inte alls självklart. Foto: Fredrik Rubin

Gustav Fridolins svar till eleverna

Röstångaelever skickade förslag på förbättringar - fick svar direkt

Av
Fredrik Rubin

RÖSTÅNGA. Sedan eleverna i klass Tyle på Midgårdsskolan i Röstånga fått lära sig om svenska skolans låga resultat i PISA undersökningen författades ett brev till utbildningsministern Gustav Fridolin med förslag på förbättringar. Det dröjde inte länge innan den nytillträdde ministern tog sig tid att svara barnen.

Att visa flyktingbarnen runt på skolan så att de hittar, fler men kortare raster och mycket idrott på schemat. Detta var några av de många förslag på förbättreingar som eleverna i klass Tyle på Midgårdskolan sände på posten till utbildningsministern Gustav Fridolin i början av oktober. Ungefär en månad senare kom svaret.
– Eleverna har varit pirriga sedan de fick veta att vi fått svar, säger klassföreståndaren Elinor Svensson just innan brevet ska läsas upp.

Mer tid och personal

”Tack för era brev om hur skolan kan bli bättre och för de fina teckningarna!”, så inleds brevet undertecknat Gustav Fridolin som förklarar att han håller med om en lång rad av klassens förslag. Att lära sig läsa tidigt liksom vikten av att lära sig om vad som händer i runt om i världen är några av dessa.
Utbildningsministern skriver att regeringen vill införa något som de kallar för läsa-skriva-räkna-garanti, en garanti om stöd redan innan årskurs tre.
Gustav Fridolin betonar även vikten av att skolan ska vara en rolig och trygg plats att gå till. Även vikten av mer skolpersonal med mindre klasser i lågstadiet och mer tid för varje elev menar utbildningsministern är viktigt som slår fast att skolans viktigaste uppgift är att motverka diskriminering och mobbning.

Uppskattar brevet

Medan brevet läses upp för klassen råder en spänd stämning i klassen. En del komplicerade ord gör det svårt att förstå precis allt men eleverna tycks anse att brevet är till belåtenhet.
– Det är roligt för att man visste inte om man skulle få ett brev tillbaka. Han svarade på de flesta av våra frågor. Vi fick veta att brevet hade kommit igår och det var spännande att få höra innehållet, säger Maja Karlsson.
– Jag tyckte att svaret var bra och det var roligt att han svarade. Jag trodde inte riktigt att han skulle svara.
För klassföreståndaren Elinor Svensson är brevet ett kvitto på klassens och skolans arbete. Att arbeta praktiskt och med fokus på vad som händer runt om i världen är viktigt.
– Vi försöker att hela tiden följa upp vad som händer, även utanför Sveriges gränser. Vi arbetar även praktiskt, har det exempelvis skett ett jordskred så kan vi låta eleverna själva skapa ett sådant i miniatyr.

Publicerad 18 November 2014 11:15