Bakom Superlab står legitimerade psykologen Samuel West och systemutvecklaren Magnus Persson tillsammans med industridesignern Niklas Madsen. Tillsammans skapar deras kunskapsområdet en treenighet, menar de.

Bakom Superlab står legitimerade psykologen Samuel West och systemutvecklaren Magnus Persson tillsammans med industridesignern Niklas Madsen. Tillsammans skapar deras kunskapsområdet en treenighet, menar de. "Man kan angripa de flesta problem med de här områdena", säger Samuel West. Foto: Ida Asplund Ådahl

Psykologi del av treenig affärsidé

HELSINGBORG/NÄRINGSLIV. Teknik, design och psykologi. Ofta kryddat med en rejäl dos lekfullhet. Det är de tre grundbultarna i nystartade företaget Superlab. Låter det konstigt? Inte för delägaren och legitimerade psykologen Samuel West.
– Det är en treenighet som genomsyrar det mesta, säger han.

Ett stenkast från Kopparmölleplatsen lyser den italienska skylten upp med företagsnamnet i ett av de stora fönstren. Det har gått en månad sedan företaget flyttade in i lokalerna som tidigare inhyste retromöbler. Kontoret är ljust och i det vita konferensrummet, på bordet, ligger en gammal bibel.

Läser ur bibeln

Samuel West, som även är kreativitetsforskare, läser med inlevelse ett stycke ur gamla testamentet.
– Min kollega Niklas hittade den i sin låda. Nu har vi bara gjort det till en kul grej att inleda varje möte med några rader, säger han och skrattar.
– Det gäller att ha roligt på jobbet och att vi lever som vi lär för våra kunder.
Namnet Superlab användes fram till årsskiftet på Mindpark, där Samuel West bedrev sin kreativitetsforskning. För att kunna utföra sina experiment och forskning behövde han teknisk back-up som han fick av hans nuvarande kollegor industridesignern Niklas Madsen och systemutvecklaren Magnus Persson.
– Vi insåg att våra kunskaper kompletterade varandra bra. Så i stället för att jobba tillsammans med varandra ideellt kom vi på att vi skulle kunna ta betalt för våra tjänster, berättar Samuel West.
Men utifrån sett var det kanske inte en självklarhet hur de olika kompetensområdena skulle kunna smältas ned till något gemsensamt under ett och samma bolagstak. Men för Samuel West är det han skämtsamt kallar treenigheten – teknik, design och psykologi – något som kommer till användning i det mesta.
– Man kan angripa de flesta problem med de här områdena. När det gäller systemutveckling kan ett program utvecklas till kundens önskemål och bli bra, men inte bättre. Med infallsvinklar från en industridesigner och en psykolog skulle man kunna få ett system som användarna vill använda och som funkar bra genom användarvänlighet, säger Samuel West.

SAMUELWEST inleder mötet med några ord ur bibeln som kollega Niklas Madsen hittat.

SAMUELWEST inleder mötet med några ord ur bibeln som kollega Niklas Madsen hittat. "Det har blivit en rolig grej att starta mötena med. Det är otroligt viktigt för oss att ha kul på jobbet och det vill vi föra över till våra kunder, säger Samuel West". Foto: Ida Asplund Ådahl

Stimulerar kreativitet

På deras bord har bland annat uppdrag som att inreda Gastros nya lokaler i det gamla Bankhuset.
– Utöver Niklas kunnighet inom inredningsdesign bidrar jag med hur gästen kan uppleva ett restaurangbesök, Magnus kan se över hur tekniken fungerar, säger Samuel West.
Sedan starten i våras har även uppdrag för ett företags räkning att lösa hur man kan tillgängliggöra videoinnehåll för synskadade och döva.
– Det blir en otrolig spännvidd mellan uppdragen vilket är otroligt roligt.
Tanken är även att företag ska kunna boka sig hos Superlab för problemlösning. Närmast ligger ett företag som behöver utveckla en ny typ av förpackning. Och lokalerna på Mäster Ernst gata ska stimulera till kreativitet och brainstorming. Som experiment låstes nyligen en arbetsgrupp in i det gamla, men nu värmeförsedda, frysrummet för en snabb brainstorming.
– Det kläcktes en massa bra idéer och ökade kreativiteten, säger Samuel West vars hjärta klappar extra för lekfullhet och glädje i arbetsprocesser.
– Det är otroligt viktigt för oss att ha kul på jobbet och det vill vi föra över till våra kunder, säger han och menar att den något ovanliga konstellationen och kunskaperna kollegorna emellan nog kommer att bli en vanligare företagsstruktur i framtiden.
– Inom managementsfären är det hett och man har skrivit om det i Harvard Business Review. Allt fler skapar nog sådana team med specialkompetenser för att kunna lösa saker in-house. Men jag hoppas vi kommer att behålla försprånget, säger Samuel West och avslutar skämtsamt med rader ur Gamla Testamentet.

Publicerad 14 November 2014 10:00