Föreningen födelsehuset har etablerat sig i Halmstad. Lokaltidningen har träffat Anna Rosenberg och Jennie Dalsmark, två av drivkrafterna i den nystartade lokalföreningen. Intresseorganisationen jobbar för att det ska finnas mer valfrihet i mödra- och förlossningsvården. Foto: Nicole Blomstrand

Föreningen födelsehuset har etablerat sig i Halmstad. Lokaltidningen har träffat Anna Rosenberg och Jennie Dalsmark, två av drivkrafterna i den nystartade lokalföreningen. Intresseorganisationen jobbar för att det ska finnas mer valfrihet i mödra- och förlossningsvården. Foto: Nicole Blomstrand

Födelsehuset jobbar för fler alternativ i förlossningsvården

Av
Nicole Blomstrand

HALMSTAD. Mödra- och förlossningsvården i Sverige och Halmstad är bra – men den är alldeles för oflexibel. Fler valmöjligheter och alternativ är frågor som Födelsehuset arbetar med – nu har föreningen etablerat sig i Halmstad och Halland. Lokaltidningen har träffat Anna Rosenberg och Jennie Dalsmark, två av drivkrafterna i den nystartade lokalföreningen.
 
– Födelsehuset är en intresseorganisation som jobbar för att det ska finnas mer valfrihet, bättre kontinuitet och fler alternativ i förlossningsvården, berättar Jennie Dalsmark.
Lokalföreningen har bara funnits i några veckor och verkar under Födelsehuset i Göteborg. Anna och Jennie fick upp ögonen för intresseföreningen på olika sätt. Jennie är utbildad barnmorska och hade Eva-Maria Wassberg, verksam på Födelsehuset i Göteborg, som lärare under utbildningen. Anna har nyligen utbildat sig till doula, en person som stöttar under graviditet och förlossning, och har av denna anledning varit i kontakt med föreningen i Göteborg.
– Jag jobbar som undersköterska, att vara doula är min hobby i dagsläget. Vad jag vet är jag den enda utbildade doulan i Halmstad. Men i Göteborg är de många fler, säger Anna.
Det Anna och Jennie har gemensamt är att de anser att det saknas viktiga pusselbitar i den halländska mödra- och förlossningsvården. Genom Födelsehuset vill de påverka för att vården ska bli bättre och att fler kvinnor ska få en positiv och stärkande upplevelse av sin förlossning.
– I dag erbjuds det ingen som helst valfrihet i Region Halland. Alla blivande föräldrar erbjuds samma sak och inga alternativ presenteras. Det är inte optimalt, säger Anna.
Visionen är en vård som utgår från föräldrarnas önskemål och behov. Att det ska finnas fler alternativ, till exempel barnmorskeledda mindre enheter eller möjlighet att föda hemma. Möjligheter som finns på vissa platser i landet men inte i Halmstad och Halland.
– I Stockholm får man en förlossningspeng om man vill föda hemma. Här i Halmstad finns det inte ens några rutiner för hur man går tillväga som förälder för att ansöka om hemförlossning. Det är konstigt och orättvist att vården ser olika ut beroende på var man bor, säger Anna.
Anna talar av egen erfarenhet då hon själv har organiserat och bekostat så att hon kunde föda två av sina barn hemma.
Men både Anna och Jennie poängterar att möjlighet till hemförlossning bara är en av många frågor som Födelsehuset jobbar med. Ett brukarråd, där sjukvårdpersonal och representanter från föreningen, kan mötas för att diskutera och utveckla mödra- och förlossningsvården, står högt upp på önskelistan.
– Tillsammans skulle vi kunna jobba för en bättre vård. Som det ser ut just nu är det bara den medicinska professionen som har inflytande över hur förlossningsvården är utformad, säger Anna.
Födelsehuset i Halland hoppas kunna påverka genom att sprida information, hålla kurser, anordna evenemang och leda projekt.
– Men vi är precis i uppstartsfasen så vi har ingen färdig struktur, vi får ta det ett steg i taget, säger Jennie.
 
Fotnot: Mer information hittar du på Facebook, sök på Födelsehuset Halland eller gå in på hemsidan fodelsehuset.se/wordpress
 

Publicerad 12 November 2014 11:00