Kritik mot Helsingborg kommun egna jordbruk

"Jag har inget minne av kontraktet"

Av
Winnie Gravlund

HELSINGBORG. Ingen lantbrukare ville driva ekologiskt jordbruk. Därför driver staden själv tre lantgårdar. Men det saknas dokumentation. Och Lokaltidningen har pratat med lantbrukare som gärna tagit över.

Politikerna i kommunfullmäktige beslöt 2006 att stadens mark ska brukas ekologiskt.
Mark- och exploateringsenheten (Mex) hävdar att ingen lantbrukare var villig att odla ekologiskt på tre kommunägda gårdar och då hade man inget annat val än att själva ta hand om marken. Tinkarpsgården, Duvestubbe gård och en gård i Allerum.
Men - Lokaltidningen har varit i kontakt med jordbrukare i Helsingborg som gärna odlar ekologiskt.
- Är det vad kommunen kräver så hade jag givetvis gjort det, säger de.
Men ingen frågade dem.
Följer ej kontrakt
En av jordbrukarna är Jarl Fredriksson som arrenderar marken kring Pålsjö gård och Pilshults gård av staden.
Han kan dessutom visa ett kontrakt mellan honom och kommunen. Det säger att Jarl Fredriksson ska få ta över arrendet på Tinkarpsgården
- Det var ersättning för att kommunen tagit tillbaka 100 ha mark från mitt arrende för att bygga ut Mariastaden.
- Mitt arbete och min ekonomi blir lidande när mitt arrende krymper. Det blir allt svårare för mig att utveckla och planera framåt, säger han.
Jarl Fredriksson var villig att odla ekologiskt. Men Mex följde ändå inte kontraktet.
Istället tog man via direktupphandling in en entreprenör från Ängelholm som sköter driften åt kommunen.
Enligt sitt avtal med Mex ska ängelholmaren arbeta tillsammans med en namngiven tjänsteman från Mex, Tommie Sterntorp. I avtalstexten står att han ska vara med och planera växtodlingen.
i har en ekologisk jordbrukare som sköter marken. Varför ska Tommie Sterntorp då arbeta med detta?
- Han lägger upp en odlingsstrategi tillsammans med Hushållningssällskapet och entreprenören. En årlig revision av den görs av Smak. Jag kan inte se något konstigt i att han följer arbetet när det är kommunens mark, säger utvecklingsdirektör Renée Mohlkert, chef över Mex.
Underlag saknas
Lokaltidningen har inte lyckats få ut någon utredning eller anbudsförfarande som mynnade ut i valet av lantbrukaren från Ängelholm.
Det har inte heller advokatbyrån Setterwalls, som utreder en del av Mex affärer. I sin utredning skriver de bland annat att "Vilken utredning som företogs av staden innan det beslutades att direktupphandla driften är oklart".
Utredningen borde ha bestått av en sondering av marknaden och kontakt med tänkbara aktörer, skriver juristerna vidare och fortsätter: "Förutsatt att denna utredning kan beläggas har staden inte gjort fel.
Det är alltså en del om och men i den här frågan.
- Det har varit en muntlig information om detta. Jag utgår från att tjänstemännen gjorde den sondering som de sagt, säger Renée Mohlkert.
I övrigt vill hon inte kommentera om Mex borde ha haft ett skriftligt underlag eller hur upphandlingen gick till.
- Men vi ska bli bättre på att dokumentera, vilket Setterwalls utredning visar.
Minns ej kontrakt
Att det finns ett kontrakt med Jarl Fredriksson är nytt för henne.
- Jag har inte sett kontraktet. Men jag förutsätter att Setterwalls fick det när de besökte arrendatorn och sedan gjorde sin bedömning, säger hon.
Kontraktet nämns inte i utredningen men Jarl Fredriksson bekräftar att han lämnade ut det till juristerna.
Men han berättar också att visade kontraktet för Renée Mohlkert när hon besökte Pålsjö gård, där han bor, och att de pratade om det.
- Jag hänvisar till utredningen och jag har inget minne av att ha sett kontraktet, säger Renée Mohlkert.
Men andra har också sett det, bland andra stadsbyggnadsnämndens vice ordförande Bengt Larsen (S).
- Jag förstår inte varför man inte ska gynna de jordbrukare som redan finns i staden. Framför allt när man lovat att en av dem ska få arrendet. Istället agerar Mex lantbrukare genom sin tjänsteman Tommie Sterntorp, säger han.
Nu har Mex beslutat att jordbruket på gårdarna ska läggas ut på anbud. Då kan förstås även Jarl Fredriksson lägga ett bud.
Men varför rundar man åter det faktum att han redan fått ett löfte?
- Jag ska be Setterwalls titta på det här igen. Om det finns ett dokument som Jarl Fredriksson hävdar att vi ska förhålla oss till får de göra en juridisk bedömning av det, säger Renée Mohlkert.
 

Publicerad 11 November 2014 10:30