Kommunen hyr ut ett antal lägenheter på Allégatan till människor med särskilda behov. Foto: Joel Winqvist/Arkiv

Kommunen hyr ut ett antal lägenheter på Allégatan till människor med särskilda behov. Foto: Joel Winqvist/Arkiv

Socialnämnden sätter ner foten

HÖGANÄS. De närmaste åren kommer behoven av lägenheter för särskilt utsatta grupper att öka. Då vill socialnämndens ordförande Bo Brantmark att fullmäktige sätter högsta prioritet för att lösa situationen i frågan.

Kommunen har kontrakt på ett antal lägenheter på centralorten som hyrs ut till personer som ingår i så kallat särskilt utsatta grupper.
Det kan dels handla om personer med behov av särskild service enligt LSS, och dels till personer som hyr i andra hand via kommunens bostadssociala kontrakt. Målgruppen är främst personer med missbruk, psykisk ohälsa samt övriga psykosociala hinder men även ensamkommande ungdomar som ska slussas ut i eget boende.
Socialnämnden gör bedömningen att behovet av lägenheter som hyrs ut till personer i särskilt utsatta grupper kommer att öka i framtiden.

Fler behöver lägenhet

– Behovet av bostadssociala kontrakt kommer inte att minska framöver, menar socialnämndens ordförande Bo Brantmark som pekar på att den främsta orsaken är att fler personer har diagnostiserats med neuropsykiatriska störningarde de senaste åren. Men flyktingfrågan har också lett till det allt större behovet av bostäder framöver. Bo Brantmark säger, efter att ha räknat grovt mellan tummen och pekfingret, att kommunen kommer att behöva disponera totalt i storleksordningen mellan 30 och 40 lägenheter framöver, att hyra ut till personer i särskilt utsatta grupper. I dagsläget har kommunen tillgång till dryga 20-talet lägenheter för det ändamålet.
Känner du någon form av oro för att kommunen framöver inte kommer att ha tillgång till såpass många lägenheter som behövs?
– Nej, det gör jag inte. Men vidgar du frågan till hur jag ser på den totala bostadsfrågan så känner jag en viss oro. Vi kommer att lösa den, men det blir inte helt enkelt. Det kan bli att vi får ta till sådan lösningar som tillfälliga barackboenden, säger Bo Brantmark som menar att det ökade antalet asylplatser som kommunen ska tillgodose också bidrar till att behovet växer med tiden.

Mer tyngd bakom

Med anledning av det ökade behovet i framtiden vill han nu att kommunfullmäktige prioriterar frågan. I en skrivelse föreslår därför socialnämnden att fullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att vidta åtgärder för att tillgodose behovet. Om teknik- och fastighetsförvaltningen sedan får uppdraget på sitt bord, innebär det en särskild tyngd om ordern kommer från fullmäktige, menar han.
– Vi vill sätta mer kraft bakom våra önskemål. Kommer uppdraget från fullmäktigeordföranden så blir det en helt annan prioritet.

Publicerad 09 November 2014 12:00