Najaden lämnar Halmstad. Kommunen har sålt fullriggaren till en norsk förening. Foto: Nicole Blomstrand

Najaden lämnar Halmstad. Kommunen har sålt fullriggaren till en norsk förening. Foto: Nicole Blomstrand

Najaden lämnar Halmstad för Norge

Av
Nicole Blomstrand

BESLUT. Norska Fredrikstad blir ny hemmahamn för Najaden. Kommun har beslutat att sälja fullriggaren för 300 000 kronor.
 
Det är Seilskuteforeningen Øst i Viken som blir Najadens nya ägare. I förra veckan beslutade fastighetsnämndens ordförande Johan Rydén (M) att anta anbudet.
– De blir bra ägare för Najaden. De kommer att ha förutsättningar att föra det maritimhistoriska arvet vidare till framtida generationer, säger fastighetsnämndens ordförande, Johan Rydén (M).
 
Diskussionerna om Najaden har pågått under lång tid. Men det var för ungefär ett år sedan som kommunfullmäktige bestämde att skeppet inte skulle behållas i kommunal regi. Alternativen för båtens framtid var att sälja, skänka eller skrota.
När anbudstiden gick ut förra måndagen hade fyra spekulanter lagt bud på fullriggaren. Förutom anbudet på 300 000 kronor från Seilskuteforeningen Øst i Viken, kom det även in anbud från holländska Fairtransport Shipping B.V, på ungefär 100 kronor (10 euro), Veteranflottiljen i Stockholm, vars bud låg på 315 000 kronor. Halmstadbaserade Stiftelsen för Najadens bevarande ville ha fartyget i gåva av kommunen.
 
– Seilskuteforeningen Øst i Viken är den intressent som bäst uppfyller utvärderingskriterierna, säger Johan Rydén.
 
Föreningen Seilskuteforeningen Øst i Viken arbetar för att bevara nordiska kulturhistoriska värden och ägarnas planer är att framöver återställa Najaden i seglingsbart skick.
 
I höstas bildades Stiftelsen för Najadens bevarande i Halmstad, för att vara ett alternativ till försäljning och en part för förhandling med kommunen. Målet var att bevara fartyget och behålla det i Halmstad. Men stiftelsen bedömdes inte ha de resurser som krävs för att överta fartyget.
 
– Den totala bedömningen är att Stiftelsen Najaden inte har de ekonomiska resurserna, varken på kort eller lång sikt, eller har den fartygskompetens som krävs för att hålla Najaden i marinhistoriskt gott skick, säger Johan Rydén.
 
Stiftelsens ordförande Evert Grahn är besviken på kommunens beslut.
 
– Det är beklagligt att den lämnar Halmstad. Vi jobbade för två saker, att fartyget skulle bevaras och nummer två att det skulle stanna i Halmstad. Nu bevaras Najaden men att den lämnar Halmstad är inte okej, säger han och fortsätter:
– Halmstad har förlorat ett viktigt varumärke. De som har fattat beslutet har inte förstått Najadens värde, säger Evert Grahn.

Publicerad 18 February 2014 11:00