2013 blev ett tufft år för Hallands hamnar Halmstad. Volymen minskade med 30 procent och intäkterna med 20 miljoner. Vd Björn Alvengrip berättar att de kommande åren blir något av ett stålbad för verksamheten. Foto: Nicole Blomstrand

2013 blev ett tufft år för Hallands hamnar Halmstad. Volymen minskade med 30 procent och intäkterna med 20 miljoner. Vd Björn Alvengrip berättar att de kommande åren blir något av ett stålbad för verksamheten. Foto: Nicole Blomstrand

"Det kommer att bli tufft de kommande åren"

Hamnen i Halmstad tappade 20 miljoner i intäkter

Av
Nicole Blomstrand

UTSIKTER. 20 miljoner i tappade intäkter och en 30 procentig minskning av volymen. Hallands hamnar Halmstad har haft ett tufft 2013. Och de kommande åren blir en prövning.
– Men det är bara att ta tag i möjligheterna och blicka framåt, säger vd Björn Alvengrip.
 
Orsaken till de röda siffrorna stavas nedläggningar och neddragningar. I november 2012 meddelas nedläggningen av Pilkington och samtidigt tar Stora Enso i Hylte beslutet att kraftigt dra ned på produktionen. Två månader tidigare har Hanson & Möhrings anläggning i Oceanhamnen totalförstörts i en stor brand.
– Allt detta drabbade vår verksamhet i Halmstad hårt, berättar Björn Alvengrip.
I samma veva sjösätts en helt ny organisation. 1 januari 2013 slogs hamnbolagen i Halmstad och Varberg samman till det gemensamma bolaget Hallands hamnar AB.
– Vi hade inget facit, vi fick lära oss under arbetets gång. Omständigheterna hade ju också förändrats på några månader. 2012 såg vi Halmstad som den stabila hamnen och Varberg som den mer ostabila. Men 2013 blev det precis tvärtom.
Beslutet att slå ihop hamnarna till ett bolag fattades av kommunfullmäktige i Varberg och Halmstad under hösten 2012. Hallands hamnar AB ägs nu till hälften av Halmstads kommun och till hälften av Varbergs kommun.
Björn Alvengrip arbetade tidigare som vd för Karlshamns hamn. Redan då fanns en vision om att slå samman två hamnar till en. Han hade då Karlshamn och Karlskrona i åtanke, planen realiserades dock inte.
Men idén följde med Alvengrip till västkusten. Han började som vd för hamnen i Halmstad för drygt tre år sedan och har från start talat varmt för en sammanslagning.
– Jag tror att den här typen av verksamhet passar bra att drivas regionalt. Vi vill vara en regional tillväxtmotor, säger han.
2013 blev ett tufft år för det nystartade bolaget. Hallands hamnar Halmstad tappade drygt 20 miljoner i intäkter, en minskning som motsvarar över 20 procent av hamnens totala intäkter
– Vi har tappat ungefär 30 procent av vår volym under 2013 jämfört med året innan, säger Björn Alvengrip.
Han menar att åren framöver blir något av ett stålbad för verksamheten. Men det finns stora möjligheter att hitta nya kunder och hämta upp volymen igen.
– Det gäller att anpassa sig och blicka framåt, vi verkar i en region där det finns bra möjligheter att göra nya affärer. På några års sikt kan vi vara tillbaka på samma volymer som 2012.
En av målsättningarna för 2014 är att få in nya hyresgäster i de anläggningar i hamnen som tidigare hyrdes av Pilkington.
– Det kommer att bli tufft de kommande åren men jag tror på framtiden. Och jag är övertygad om att vi står bättre rustade för framtiden nu när vi är ett gemensamt bolag, säger Björn Alvengrip, vd Hallands hamnar AB.

Publicerad 12 February 2014 11:30