Halmstadelever hjälper forskare

Av
Nicole Blomstrand

FORSKNING. I höst deltar fler än 15 000 skolelever i massexperimentet ”Höstförsöket”. 27 av dessa går i klassen NA13B på Sannarpsgymnasiet. Deras observationer ska hjälpa forskare att förstå hur klimatet förändrar hösten.
 
När Lokaltidningen besöker Sannarpsskolan är känslan av höst påtaglig. Himlen är mörk och regnet smattrar mot asfalten. Biologiläraren Annette Alvå möter upp och guidar oss rätt geom korridorerna. I salen sitter klass NA13B som just nu läser biologi 1. Kursen har i höst fått en liten extra krydda då eleverna medverkar i massexperimentet ”Höstförsöket”.
– Det känns kul att kunna få in lite riktig forskning i undervisningen utan att det behöver vara svårt eller krångligt, säger Annette Alvå.
Försöket går ut på att de dokumenterar utvecklingen av höstlöv. Eleverna och Annette har valt ut två aspar, precis i utkanten av skolområdet, som de ska följa under hösten. Genom att fotografera och veckovis rapportera in trädets status i en databas hjälper de forskarna att få observationer att utgå ifrån i sina undersökningar.
– I biologi 1 ingår det att lära sig om natur, växter, djur och genetik så det här forskningsexperimentet passade bra in i undervisningen.
Annettet Alvå blev tipsad om massexperimentet av en lärarkollega.
– Det är första gången jag gör något sådant här med en klass men det är väldigt roligt. Det är klart att man vill testa nya saker i undervisningen, samtidigt vill man behålla det som är bra. En del i den här kursen är också att vi åker till Söderåsens nationalpark, det har vi gjort i flera år och det tänker vi fortsätta med.
Eleverna går en naturvetenskaplig linje och för en del är det kanske i forskning som gäller  framtiden.  
– En del har nog som mål att arbeta med forskning på något sätt. Gnom det här massexperimentet får eleverna en chans att redan nu bidra till riktig forskning. Vi gör något viktigt som forskarna har nytta av framöver.
Med hjälp av skolelevernas observationer ska forskarna studera vilka gener som styr höstlövutvecklingen hos asp och hur väl satelliternas bilder av jorden kan fånga upp höstens förlopp. Mycket fokus har tidigare legat på att undersöka vad som händer i naturen på våren men nu vill forskarna att även höstens ankomst läggs under lupp. Förändringar i naturens kalender uppges vara den tydligast ekologiska effekten av det förändrade klimatet.
Huvudansvarig för ”Höstförsöket” är Kjell Bolmgren, växtekolog vid Sveriges lantbruksuniversitet, som undersöker klimatförändringens effekter på olika arter genom att jämföra elevernas data med historiska data.
– Det är helt fantastiskt att 15 000 elever deltar, det är vi lyckliga över, säger Kjell Bolmgren som har utformat höstförsöket i samarbete med Vetenskap & Allmänhet, VA.
För Annette Alvå och eleverna är experimentet över när samtliga löv har fallit till marken.
– I vår får vi återkoppling på våra observationer. Det tycker jag är bra, att vi får feedback på det vi har hjälpt till att samla in.
 
Fotnot: Höstförsöket är en del av ForskarFredag som äger rum den 27 september. I Halmstad arrangeras ForskarFredag på Nolltrefem av Högskolan i Halmstad tillsammans med Halmstads kommun. Gymnasieelever i årskurs 3 välkomnas för träffa Högskolans forskare, prova på forskning och experimentera. ForskarFredag och massexperimentet samordnas av Vetenskap & Allmänhet och genomförs med stöd av EU-kommissionen, Vetenskapsrådet och VINNOVA.

Eleverna har samlat in löv från de två asparna. Dessa ska skickas in till forskarna för analys. Foto: Nicole Blomstrand

Eleverna har samlat in löv från de två asparna. Dessa ska skickas in till forskarna för analys. Foto: Nicole Blomstrand

Publicerad 24 September 2013 11:00