Ekologiska råvaror tar över i köken

Procentmålet för 2012 redan uppnått

Kommunens satsning på ekologisk mat börjar ge resultat. Redan nu har måltidsservice lyckats nå målen för 2012.
 
Det serveras allt mer ekologisk mat på Halmstads skolor och äldreboenden.
Under årets första kvartal var andelen klimatsmarta råvaror i de offentliga köken 16,2 procent.
Resultatet är över förväntan, särskilt med tanke på att andelen mer än fyrdubblats (!) jämfört med samma period 2011.
– Glädjande! Målet för hela året är att vi ska nå 15 procent, så vi ligger väl i fas, säger kostchefen Joakim Lindh.
Men ni är ju redan där?
– Absolut. Men vi kan ju inte sluta arbeta med frågan för det, då bromsar vi utvecklingen. Nivå ska hållas upp hela året.
Klimatsmart men dyrt
Det är framförallt satsningen på ekologiskt i stora råvarugrupper som kaffe, mjölk, mjöl och fisk som gett resultat.
Att välja ekologiskt bidrar till en hållbar utveckling, men övergången är inte gratis.
De klimatsmarta produkterna är väsentligt dyrare.
Ett exempel är den nya mjölken som kostar 30 öre mer än alternativet.
– Vi har en miljon kronor avsatt till förändringen, så det får ju inte dra iväg för mycket, säger Lindh.
Satsar vidare
2013 är tanken att en fjärdedel av råvarorna ska vara av ekologiskt snitt.
Det ska bland annat ske genom en större satsning på djupfryst ekologisk fisk med klimatsmart MSC–märkning.
Även kökspersonalens kompetens slipas under övergångsperioden.
Bland annat har kändiskocken Ulrika Brydling förärat köken med inspirationsbesök. 
– Personalens kompetens är jätteviktig, framförallt eftersom vi vill att all mat ska vara lagat från grunden. Och allra helst närproducerad, säger måltidsinspiratören Jennie Andersson.
Ponera att ni når 25 procent–spärren redan i år. Kan ni nå målen ”för fort”?
– Haha, nä. Vi vill ju ha köken så ekologiska som möjligt. Så länge kostnaderna inte sticker iväg är det bara positivt om vi når målen tidigare än väntat, säger Joakim Lindh.
 
Fotnot: I februari tas nästa steg i Halmstads ekologiska matutveckling. Då ska den stora upphandlingen om kolonial– (bland annat mjöl, pasta, konserver, kryddor) och all djupfryst mat avslutas.

Publicerad 23 May 2012 08:00