Ohälsotalet fortsätter ned

Hälsonytt i korthet

SJUKFRÅNVARO. Ohälsotalet fortsätter nedåt i samma takt som tidigare under året rapporterar Försäkringskassan. Värdet för november i fjol är 33,0 och de korta sjukfallen har i tolv månader i följd varit fler än de långa sjukfallen. Senast den situationen inträffade var 2001.

I december hade 498 301 personer sjuk- eller aktivitetsersättning, en minskning med 3,7 % jämfört med samma tid 2008. Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Varje tiondel i ohälsotalet motsvarar cirka 600 000 dagars sjukfrånvaro.

Vårdcentraler håller kvällsöppet
TILLGÄNGLIGHET. Från årsskiftet erbjuder alla vårdenheter/vårdcentraler inom Hälsoval Skåne utökade öppettider utanför kontorstid. Samtidigt stänger Skånes jourläkarcentraler. Vissa vårdenheter/vårdcentraler samarbetar med varandra och turas om att hålla öppet under jourtid.

Numera tillhör alla skåningar en vårdenhet/vårdcentral. Har man inte valt någon, har man blivit placerad på den som ligger närmast bostaden. Man kan alltid byta om man inte är nöjd.

Publicerad 07 January 2010 10:18

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen