1500 protester mot rättspsyk skickas vidare

"Vi väntar fortfarande på en formell skrivelse från Region Skåne"

HÖÖR. Nej, det blir inget gemensamt politiskt uttalande för eller emot Region Skånes planer på en rättspsykiatrisk klinik på Orup utanför Höör. I varje fall inte förrän Region Skåne skickat en formell skrivelse till kommunen som man kan ta ställning till.
- Vi har inte fått ett papper från regionen där man i mera formella former presenterar sitt förslag och vilka ändringar i planer och byggnader som behövs, säger kommunalrådet Pehr-Ove Pehrson i en kommentar efter kommunstyrelsens möte på tisdagseftermiddagen.

Det råder delade uppfattningar om det är bra eller dåligt att förlägga rättspsyk till Orup. Men så länge det inte finns ett förslag att yttra sig över, så länge finns det inget att uttala sig om i mera formella ordalag.

Det var politikerna i kommunstyrelsen överens om. Man enades istället man om att protestlistor med närmare 1500 namnunderskrifter ska skickas vidare till regionens politiker. Till det bifogas utskrifter av alla mail och brev som skickats till kommunen av oroliga ortsbor.

Pehr-Ove Pehrson kommer att skicka ett följebrev där han bland annat pekar på den stora oron, protestlistorna och den syn på Orups framtid som de ger uttryck för.

- Dessutom kommer jag att lyfta upp frågan om hur verksamheten vid den befintliga rehabiliteringskliniken kan påverkas av en ny, rättspsykiatrisk klinik, säger han.


Lokaltidningen.se/mellanskane kommer att publicera hans skrivelse så fort som den har undertecknats. Det ska ske någongång under onsdagen.

Publicerad 01 December 2009 18:02

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen