Ålbarn från England ska växa upp i Öresund

I förmiddags släpptes 15 000 småålar i Rönne å

15 000 ålbarn har flugits från England till Helsingborg. Sista biten, upp till Höja kyrka utanför Ängelholm, har de åkt bil. Nu ligger det och väntar i femton oansenliga frigolitkartonger, tusen i varje box, på att bli utsläppta i Rönne å. Ålarna är ännu så länge bara omkring åtta centimeter långa, och tre år gamla, men de representerar ändå ålfiskets framtidshopp.

Av
Anna Sandqvist

Ålbeståndet kraftiga minskning bekymrar alla inom fiskeindustrin - inte minst fiskarna själva. För att komma till rätta med det har regeringen infört begränsningar av ålfisket. Till Ålfonden, som har skapats för att stärka bestånden har fiskarna själva samlat ihop 170 000 kronor för att köpa in ålyngel och plantera ut. Länsstyrelsen bidrar med lika mycket och till nästa år hoppas man på EU-bidrag.

Kraftbolagens turbiner en dödsfälla

Men fiskarna är tveksamma till om det är för mycket fiske som är boven. De menar att kraftbolagen är ett betydligt större hot - en åsikt som EU:s utredare för ålfisket delar. -Ålarna riskerar att hamna i turbinen och malas ned när de försöker ta sig förbi kraftverken när de vandrar mellan åar och havet. Ålens nedgång har följt kurvan på kraftverkens expandering, säger Johan Jönsson.

Vandring till Saragassohavet

Men minskningen har fler, och okända faktorer. De föds i Saragassohavet, utanför USA:s södra kust, och glider hit med golfströmmen - en resa som tar cirka tre år. Och det är själva invandringen av ål som har minskat. - Vi ser färre glasålar, som de kallas när de är riktigt små, men fler gulålar som de kallas när de växt lite till. Det kanske är själva resan med golfströmmen som tar längre tid, funderar Johan Jönsson. De små ålar som idag släpptes ut i Rönne å lär dock inte fiskas upp av någon närvarande. Det tar 10-15 år för en ål att bli könsmogen då den samlar på sig de nyttiga fettlager som ålälskare betonar. Då först, när de påbörjar vandringen tillbaka till Saragassohavet och väger ett knappt kilo, fiskas de. - Det kommer ett nytt förslag från regeringen om fisket nästa höst. Det kommer nog att innebära att vi får sluta, säger Joakim Svensson.

Publicerad 01 September 2008 16:33

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen