Fonden som ska förebygga barnolyckor

"Lek och idrott en så otroligt viktig del av barnen utveckling"

Av
Ann Lagerwall

BARNOLYCKOR. Varje år råkar omkring 150 000 barn i Sverige ut för olycksfall. Men så mycket som tio till 20 procent av olycksfallen hade kunnat undvikas genom ett relativt enkelt förebyggande arbete. Ändå får forskningsprojekt i ämnet väldigt lite resurser.  
- Det är olyckligt, mer resurser hade kunnat ge bättre analyser som i sin tur kan ge ett bättre underlag för en tydlig förebyggande information. Dessutom hade vi kunnat få sådant som bättre skyddsutrustning och säkrare leksaker till våra barn, konstaterar Björn Sporrong, barnförsäkringsexpert på försäkringsbolaget Trygg-Hansa.
För drygt ett år sedan skapade Trygg-Hansa tillsammans med Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm en Barnolycksfallsfond. Syftet med fonden är att bidra till att förebygga och minska antalet barnolycksfall. Genom insamlingskampanjer till forskningsprojekt om barnolycksfall och information om skadeförebyggande åtgärder, ska förhoppningsvis antalet barn som skadas i olyckor minska.

Enkelt beslut

Trygg-Hansa gick initialt in med en miljon kronor i fonden. - Beslutet om att skapa fonden var enkelt. Vi såg i vårt dagliga arbete hur barn drabbades av olycksfall och kände att när barn gör sig illa måste de få bästa tänkbara sjukvård och rehabilitering. Då fanns inte heller resurser och metoder för att följa upp och kartlägga orsaken bakom en olycka. Var sker olycksfallen? När sker de och hur?, menar Björn Sporrong.

Viktig uppgift

En viktig uppgift för Barnolycksfallsfonden är också att stimulera till utveckling av nya behandlingsmetoder. Genom forskning ökar också möjligheterna till bättre analyser som i sin tur ger underlag för ny tydlig förebyggande information, säkrare leksaker och bättre skyddsutrustning. - Man ska uppmuntra nyfikenheten hos barn att upptäcka världen. Som förälder är det dock också viktigt att göra vad man kan för att förebygga allvarliga skador och det är här informationen kommer in. Vi vet till exempel genom en undersökning att betydligt fler barn skadas genom lek än genom idrott men ändå är det i samband med idrott som vi som föräldrar oroar oss för skador.

Fall i backen

Vanliga skador vintertid är till exempel fall i skidbacken och pulkabacken, ofta ser sjukvården toppar i samband med ledighet och lov. På sommaren är det fall med cykel och att barnen ramlar på studsmatta. Tandskador är speciellt vanliga hos små barn när de lär sig gå, går in i bordskanter och slår munnen. Samtidigt är ju lek och idrott en så otroligt viktig del av barnen utveckling.
Björn Sporrong ser därför väldigt positivt på Barnolycksfallsfonden det arbete som initiativtagarna lägger ner.
- Vi hoppas att fonden ska bidra till att barn ska kunna utforska världen på ett tryggare och säkrare sätt, säger Björn Sporrong.

Visste du att...

De vanligaste skadorna vid barnolycksfall: 16 procent av skador i ansikte. 29 procent av skador i armar/händer. 26 procent av skador i bål. 25 procent av skador i ben/fötter/tår. 0,4 procent av skador i axlar/skuldror. 0,3 procent av skador i rygg. Källa: TryggHansa

Publicerad 12 January 2008 03:00

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen