Det finns planer på att göra Mariastugans tomt mer tillgänglig. Foto: åsa meierkord
Det finns planer på att göra Mariastugans tomt mer tillgänglig. Foto: åsa meierkord
Dela
Tweet
Skriv ut
Skicka e-post

Nya grepp för att föra dialog med invånarna om Mariastugans tomt


HÖLLVIKEN. Tomten där förskolan Mariastugan tidigare låg ska bebyggas och bli ”en ny pärla längs Höllvikens centrumgata”. Nu har kommunen planer på att ställa ut förslaget på plats och även göra grönytan mer tillgänglig.

Planen är att göra centrumgatan mer attraktiv både för handel, möten och social rekreation. Minst 30 bostäder, lägenheter ut mot Falsterbovägen och radhus mot Gamleväg ingår i planerna.

Under våren och sommaren ska förslaget ut på samråd.

– Vi funderar på att ställa ut förslaget på plats på tomten, mot Falsterbogatan i en monter för att invånarna ska kunna skapa sig en uppfattning direkt. Vi funderar också på att göra markeringar för att visa var bebyggelsen är tänkt att vara, berättar Filip Evander, planarkitekt, Vellinge kommun.

Eftersom tomten i nuläget bland annat används som genväg, har kommunens planavdelning även tankar på att ställa i ordning delar av ytan så att den kommer invånarna till gagn under planprocessen och fram till byggstart.

– Kanske en tillfällig gångstig eller på annat sätt göra ytan mer tillgänglig, säger Filip Evander.

I nuläget ser det ut som de tillfälliga markåtgärderna kan bli färdiga under sommaren.

– Vi vill ha en så öppen dialog som möjligt. Under samrådsprocessen kommer det även att anordnas en markanvisningstävling. Vinnande förslag kommer att arbetas in i kommande handlingar, säger Filip Evander.


Publicerad: 03. april 2017 07:00
¨

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter
från Lokaltidningen

Startsidan just nu