Kommunen ska samverka mer med polisen

Av
Hanna Eklöf

HALMSTAD. En samverkansöverenskommelse mellan Halmstads kommun, lokalpolisområde Halmstad-Laholm och Kriminalvården ska ge ökad trygghet och minskad brottslighet, det var ett av ärendena som togs upp i kommunstyrelsens ledningsutskott. Tanken är främst att hitta ett gemensamt arbetssätt för att förebygga att ungdomar hamnar i utanförskap och att samarbeta kring särskilt brottsaktiva personer, samt att på olika sätt arbeta för ökad trygghet i den offentliga miljön, skriver man i ett pressmeddelande.
Man beslutade också att Halmstads kommun tillsammans med lokalpolisområde Halmstad-Laholm ska avge ett medborgarlöfte för att arbeta för att höja invånarnas upplevda trygghet i de centrala delarna av Andersberg och Vallås samt i Halmstads stadskärna.
Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige som är sista beslutinstans.

Publicerad 01 February 2017 06:00