Läsarskribent Mimmi Svensson:

"Ta tillbaka makten över maten"

KONSUMTION. I dag har de flesta av oss som handlar i matbutiken väldigt liten kännedom om råvarornas ursprung eller hur de har producerats. För många är det en självklarhet att allt alltid ska finnas och att vi ska kunna välja vad vi vill. Ofta utan reflektion över vad resultatet blir. För vilken mat vi väljer att lägga på tallriken, vart den kommer ifrån och hur den har producerats ger alltid en konsekvens, nära eller långt borta. Ofta båda delarna.  Ofta en mycket större konsekvens än vad du och jag någonsin kan föreställa oss.
Om din hamburgare kommer från bygdens kor som betat gräs får vi vackra hagmarker i närområde. Är köttet istället importerat får vi sly och skog runt knuten. Kanske en estetisk fråga vid första anblicken, men vid närmare eftertanke är det mer än så. Det är också bara en av konsekvenserna. Andra aspekter är exempelvis djuretik, antibiotika och markanvändning.
Att vi producerar vår egen mat i Sverige, så långt det går, anser jag är ett ansvar och något vi är skyldiga våra medmänniskor i länder med sämre förutsättningar och med högre belastning på sina ekologiska system. Importera mat är inte bara handel, vi exporterar samtidigt vårt ansvar över människor, djur och miljö tillsammans med makten att påverka. Vi importerar råvaror som, om de vore producerade i Sverige, skulle varit olagliga att sälja. Handel är inte dåligt, men ska göras på schyssta villkor och fylla ett reellt behov. Tyvärr är det inte dagens verklighet.
Som konsumenter kan vi kanske inte göra allt, men vi kan göra mycket för att ta tillbaka makten över maten. Vi kan använda våra demokratiska rättigheter och rösta, uttrycka våra åsikter och bilda opinion, vi kan göra aktiva val i butiken. Inte minst kan vi alla påverka genom att själva odla en, om än aldrig så liten, andel av maten själva. På vår tomt, i vårt köksfönster, på skolgården eller på en bit av grannens åker. Det skapar en förståelse och respekt för vad det innebär att producera mat som kanske är viktigare än något annat. 
MIMMI SVENSSON

Publicerad 14 December 2016 14:00

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen