Professorn:

”Hundar hittar angrepp snabbast”

Av
Joakim Carlsson

ALNARP.? Fredrik Schlyter är professor i kemisk ekologi på lantbruksuniversitetet i Alnarp och har samarbetat med Annette Johansson. Han fastslår att hundar är det effektivaste sättet man än så länge känner till för att hitta granbarkborrar.
– En kunnig och erfaren skogsmänniska kan hitta nästan lika många angripna träd, men det tar mycket längre tid. Vi talar om upphöjt till tio jämfört med hundarna.
Detta är en viktig skillnad eftersom tiden är väsentlig när det gäller att spåra och få ut träden.
– Lagen säger att angripna träd ska vara ute ur skogen inom tre veckor. Men så fungerar det inte. Med hjälp av hundar finns det bättre möjlighet att få lagen att fungera som det var tänkt, men det väsentliga är givetvis att man kan rädda skog på det sättet.

Ett problem som hundarna hjälpt till att påvisa är att granbarkborrar inte bara angriper svaga träd och träd i skogskanter, där man normalt letat efter dem. Ibland söker de sig till vad som verkar vara friska träd där de omgivande träden är friska.
– Det är ungefär 90 procent av träden som står där man brukar leta, i kanter av hyggen och vid vindfällor. Men tio procent hittar man på till synes vanliga, friska granar. Vi har ingen riktig förklaring till det är, men vi tror att det har med värme att göra. Granbarkborren är en sydlig art och vi tror att den kan ge sig på stora friska träd om de står där det är varmt. Det verkar som att den typen av angrepp blir vanligare på under högsommaren riktigt varma somrar.

Fredrik Schlyter samarbetar just nu med Annette Johansson om ett nytt projekt, som handlar om att hitta andra skogsskador, till exempel rotröta.
– Där är tiden inte lika väsentlig, men idag upptäcker man sällan rotröta förrän man fäller trädet. Hundarna skulle kunna spåra angrepp tidigare så man kunde förhindra spridning.

null

Publicerad 27 May 2016 14:45