Skola prisades för viktigt arbete

Av
Stina Pettersson

KARLSHAMN. Österslättsskolan har som första skola fått Emerichfondens jubileumspris. Det har den fått för sitt arbete med att se till att eleverna får chansen att besöka koncentrationsläger trots att många skolor i dag inte erbjuder den möjligheten.

Emerich Roth föddes 1924 och kom till Sverige 1950 efter att ha överlevt i fem olika koncentrationsläger. 1994 bildade han Emerichfonden som arbetar ideellt för att uppmuntra ungdomar till aktiviteter som motverkar våld och främlingsfientlighet. Nu prisas Österslättsskolan av fonden för sitt engagemang för att hålla minnet av Förintelsen levande.

Långsiktigt arbete

Skolan har bedrivit ett långsiktigt arbete för att se till att alla nior på skolan får chansen att besöka ett koncentrationsläger om de vill. Redan innan Gurli Lindvall blev rektor på skolan fanns tanken att elever på högstadiet skulle få åka till ett koncentrationsläger, men det visade sig vara kostsamt och svårt att genomföra så det dog ut.
– Jag och min kollega har jobbat med detta på andra skolor och tänkte att de ska inte bara få läsa om detta i läroböcker, berättar Lindvall.

Därför är det nu ett mål för alla i årskurs nio att få chansen att åka. De har dock inte fått några kommunala medel. Skolan har fått söka bidrag och nu har skolan fått 10 000 kronor från Emerichfonden och en del elever ska åka till Auschwitz i maj i år medan andra åker till ett koncentrationsläger i Berlin.
– Det är inget tvång att följa med men vi för en diskussion med eleverna om varför de inte vill följa med, säger hon.

Emerich Roth tycker att det är viktigt att skolor jobbar med att sprida information om Förintelsen.
– Hade vi haft folk som berättade om sina erfarenheter före andra världskriget, efter första världskriget, då hade vi förstått att vi inte skulle vara passiva och att vi skulle våga reagera, agera och göra motstånd, säger han.

En speciell dag

Dagen då han kom till skolan för att dela ut priset ägnades åt aktiviteter kring medmänsklighet och mänskliga rättigheter. Bland annat påbörjade eleverna ett arbete med att leva sig in i hur det skulle vara att fly från en naturkatastrof. Några elever har redan erfarenhet av att fly och de får då i stället tipsa sina klasskamrater om vad som kan vara bra att ha med sig eller tänka på. Roth berättade dessutom om sina erfarenheter och eleverna fick möjlighet att ställa frågor till honom.

Publicerad 03 February 2016 17:00