Flamskyddsföretag flyttar in i Mejeriets gamla lokaler

Deflamo etablerar pilotlinje i Karlshamn

KARLSHAMN.? Det Malmöbaserade flamskyddsföretagetI Deflamo kommer att anlägga en egen pilot- och framtida produktionslinje. Anläggningen kommer ligga i Karlshamn och företaget har skrivit hyresavtal med Castellet Bruk i Blekinge och inflyttning i Mejeriets gamla lokaler sker den 1 november. Verksamheten i Karlshamn beräknas vara i drift i slutet av 2015.
– Vi hade som avsikt att bygga produktionen nära vårt huvudkontor, men etableringen i Karlshamn kommer att kunna göras både snabbare och mer kostnadseffektivt än vad som hade varit möjligt i Malmö. Vidare har vi också betydligt större möjligheter att expandera i Karlshamn än vad som skulle vara möjligt i Malmö, säger vd Per-Erik Velin.

Publicerad 10 September 2015 09:00