INGRID HALLBERG Ingrid Mattsson, Bo Lundberg och Helen Petersson framför Oskar Wickströms tavla som han gjorde till sin vän sågverksägaren Josef Boson. FOTO: Kristian Andersson

INGRID HALLBERG Ingrid Mattsson, Bo Lundberg och Helen Petersson framför Oskar Wickströms tavla som han gjorde till sin vän sågverksägaren Josef Boson. FOTO: Kristian Andersson

Kulturskriften Asarumsdalen

46:e årgången ute nu

Av
Peter Enckell

KULTUR Asarumsdalen ges nu ut för 46:e gången. Redaktionskommittén har som vanligt utfört ett gediget arbete och bjuder på intressant läsning med kopplingar till den fornstora kommunen Asarum.
Redaktionskommittén bestående av de två veteranderna Ingrid Hallberg och kollegan Helen Petersson är förstärkt med Ingrid Mattsson och Rolf Nilsson. Ordförande i Asarums Hembygdsförening är Bo Lundberg.
Årets bok innehåller sex intressanta artiklar. Den första har ordföranden varit med och initierat. Det var när man upptäckte att det gått exakt fyrtio år sedan Stenbackamuseet invigdes och det blev såklart föremål för lite historik.
En av Helen Peterssons gamla klasskamrater heter Birgitta Stur (Stenholm som flicka). Hennes dotter Elisabeth Stur har grävt i mammas lådor och hittat historier från Birgittas och Helens skoltid. I artikeln får vi också veta att Birgitta var dotter till den välkände asarumsfrisören Eric Stenholm som lade ned sina verktyg 1990. Hans salong fanns i den sk Ola Persgården mitt i byn.
Kerstin Inga-Britt Hansson fortsätter förra årets artikel om hennes morbröder. Först ut var det Erik Jonsson och i år handlar det om Gutsaf Fritiof Jonsson, född 1909. Som 18-åring gav han sig ut till sjöss och det är om hans många äventyr som denna artikel beskriver.
Ingrid Hallberg skriver om möten med flera människor som har berättat historier om främst Svängsta för henne. Berättelsen om Anton Christensson väcker störst intresse då det hanlar om Svängsta första fabrikör. Manufakturverket, eller Christenssons smedja som den kallades i folkmun, startade 1876 och skulle bli startskottet för den starka framväxten av bruksorten Svängsta.
En annan historia handlar om John Svenssons bryggeri i Svängsta och ytterligare en om Bondetåget 1914 till kungliga huvudstaden. Nils Johan Svensson resa gick inte av för hackor, men fram kom han till slut.
Boken avslutas med en artikel om Asarums Ungdomsråd som startades direkt efter andra världskriget. Rådet låg bland annat bakom det officiella Luciafirandet i Asarum i vilket man samarbetade med Sydöstran. Föreningen blev nog mest känd för sina föreläsningar där man bland annat bjöd in Sven Edvin Salje, kanotisten Gert Fredriksson och sexualupplysaren Elise Ottesén-Jensen.
Asarumsdalen 2014 finns nu att köpa i bokhandeln och på Karlshamns Museum. Samtliga medlemmar i Asarums Hembygdsförening får givetvis årsboken Asarumsdalen.

Publicerad 25 December 2014 12:00