PÅ VÄG MOT ANSTÄLLNING Från vänster: Elias Olsson, Nensi Urbanjac, Danny Moradzada, Eduard Brahimi, Onur Cankya, Mexhide Sejdiv, Suzan Özunlulaqlu, Sara Svensson, Elin Borgqvist, Tim Carlsson sittande: Johanna Pettersson, Sebastian Mokhtar och Martin Dagnell. FOTO: Peter Enckell

PÅ VÄG MOT ANSTÄLLNING Från vänster: Elias Olsson, Nensi Urbanjac, Danny Moradzada, Eduard Brahimi, Onur Cankya, Mexhide Sejdiv, Suzan Özunlulaqlu, Sara Svensson, Elin Borgqvist, Tim Carlsson sittande: Johanna Pettersson, Sebastian Mokhtar och Martin Dagnell. FOTO: Peter Enckell

Unga stödjer unga i Blekinge

Elevstödjare och ungdomsspanare utbildade

Av
Peter Enckell

BLEKINGE Regionalt arbetas det med projektet Blekinge Unga Lyfter, BUL och ute i kommunerna har man inlett ungdomsstödsprojekt av lite varierande art.
Under ett tredagarsseminarium lärde ett femtontal ungdomar lära känna varandra. Huvudskälet till det korta internatet på Södra Hoka var dock att gå en utbildning som elevstödjare och ungdomsspanare. För att klara av att möta ungdomarna och deras problem krävs det givetvis att man har en aning om hur man ska bemöta dem. I utbildningen finns därför pass med både teambuilding och information om sociala medier.
Liten skillnad
Skillnaden mellan ungdomsspanare och elevstödjare är att de förstnämnda ska hjälpa unga som slutat skolan att hitta praktik och så småningom jobb. Men för att göra det krävs det kanske både vägledning och framför allt ett stöd att lita på.
För elevstödjarna gäller arbete på skolan. Det handlar om att hitta någon ung att lita på även här. Det finns föräldrar och lärare som svarar för tillräcklig auktoritet.
Mirjam Andersson är en av ledarna i tredagarskursen och menar att detta inte bara är et sätt at få femton unga personer i arbete utan också ett sätt att hjälpa andra unga som av olika anledningar har det svårt.
Det skall nämnas att det även ingår ett pass i tredagarsutbildningen som handlar om hur man bemöter personer med funktionshinder. Kanske inte så svårt. Däremot är det lite besvärligare med missbruk. Hur hanterar man missbruk om det upptäcks i skolan? Micke Wantzin heter experten som står för detta utbildningspass.
I varje kommun finns en mötesplats typ et navigationscentrum dit vem som helst kan vända sig, egentligen oavsett ålder men de främsta målgruppen är personer under 326 år.
Finns överallt i länet
I Sölvesborg träffas man i gamla Skofabriken, i Olofström i PN Kakels fd lokaler när de är färdigrenoverade, i Carlshamn är ännu ingen lokal klar men hoppet står till lokal i närheten till Östra Piren, i Ronneby i Swedbanks tidigare lokaler och i Karlskrona på N. Kungsgatan 24 vid Hoglands park.
-Vi jobbar tillsammans i hela Blekinge i detta projektberättar Cecilia Leandersson som är projektledare i Olofström. Vitsen är att vi lär av varandra. En av elevstödjarnas viktigaste uppgifter är att få eleverna att stanna kvar i skolan. En av de viktigaste förutsättningarna för at få ett jobb är att man gått ur skolan och fått betyg.
Projektet gör ett uppehåll under julhelgen men drar igång när skolan startar och håller på fram till 17:e juni. Då lär vi återkomma med någon form av resultat av arbetet med elevstödjarna och ungdomsspanarna. Vi kanske även kan få lite besöksstatistik från de olika navigatorskontoren.

Publicerad 22 December 2014 08:00