Marinmuseum efterlyser skedar

Schleswig-Holsteinische Landesmuseen producerar utställningen "Om värjor, segel och kanoner"

Av
Tinna Hiller Andreasson

KARLSKRONA. Nu efterlyser Marinmuseum matskedar, som ska visas i en utställning om det stora nordiska kriget, som pågick år 1700-1721. Det är Schleswig-Holsteinische Landesmuseen i Tyskland som producerar utställningen "Om värjor, segel och kanoner", som ska visas i Schleswig och på det marina museet i Kotka, Finland.
Fram till och med den 14 januari kan man skänka en matsked. Marinmuseum tar emot skedar alla dagar då det är öppet. Skedarna ska symbolisera de många internationella kontakterna under kriget.

Publicerad 22 December 2014 11:02