Löneskatt för äldre dyr för landstinget

INSÄNT. Regeringen föreslår att det införs en särskild skatt för de arbetsgivare som anställer personer över 65 år. Inom vård- och omsorgssektorn arbetar många medarbetare som är över 65 år, vilket leder till ökade kostnader för kommuner och landsting med 300 miljoner, som man inte kompenseras för.
– Bara här i Landstinget Blekinge har vi 218 medarbetare som är över 65 år. Hur många äldre som arbetar i våra fantastiska vårdcentraler i privat regi under det så kallade Hälsovalet har jag inga dagsfärska siffror på. De gör ovärderliga insatser. Signalen från regeringen är tyvärr tydlig till den gruppen: ni bör ägna er åt något annat än produktivt arbete. Folkpartiets inställning är enkel. Landstinget Blekinge behöver fler äldre som arbetar inom vård och omsorg, inte färre, säger Nils Ingmar Thorell (FP).
– Det är landstinget Blekinge som får vara med och betala för regeringens ofinansierade vallöften. Löneskatten leder till ökade kostnader med drygt två miljoner varje år bara för landstinget. Då vården inte kompenseras ekonomiskt av regeringen måste vi leta efter pengarna någon annanstans. Det är en skattehöjning som med kirurgisk precision slår mot välfärdens kärna, menar Nils Ingmar Thorell (FP).
– Den politiska majoriteten i landstinget måste nu redovisa hur de tänker hantera den ekonomiska förlusten. Jag hoppas att Landstinget Blekinges ledning är mer ansvarsfull än den rödgröna regeringen och att extravalet 22 mars ger mandat till en regering och budget för att få fler i arbete – inte färre, avslutar Thorell (FP).

Publicerad 17 December 2014 09:00