Mats Lindbom ville bli bonde, men utbildade sig till virkesmätare. Nu får han tid för skogen igen. Foto: Tinna Hiller Andreasson

Mats Lindbom ville bli bonde, men utbildade sig till virkesmätare. Nu får han tid för skogen igen. Foto: Tinna Hiller Andreasson

Pensionär efter 32 år i politiken

Nu får Mats Lindbom tid att jobba i sin skog

Av
Tinna Hiller Andreasson

HORSARYD. Efter 32 år i politiken och 23 år som gruppledare har Mats Lindbom (C) nu gått i pension. Men även om han lämnar det politiska arbetet finns engagemanget för samhällsfrågor kvar.
Mats Lindbom föddes i Småland, men växte upp i Huddunge i Uppland. Föräldrarna hade bondgård och tog även hand om en lång rad fosterbarn och människor med funktionsnedsättningar och psykiska problem.
– De tog hand om de här människorna av omsorg om dem, inte för den ekonomiska ersättningen, för på den tiden fick man bara betalt för mat och husrum.

Väckte engagemang

Den politiska medvetenheten kom tidigt hos Mats, som minns att han låg på golvet hemma och lyssnade på politikerna på radio.
– Det var på den tiden när man arbetade för att folk skulle lämna landsbygden för att flytta till städerna och jobba i industrin. Det väckte ett engagemang hos mig och jag gick med i Centerns ungdomsförbund, men utan att vara politiskt aktiv.
Det som gjorde att han började arbeta politiskt var när den dåvarande centerpartistiske statsministern Torbjörn Fälldin i början av 1980-talet blev utsatt för nidbilder i media.

Blev kontaktad

Efter att ha skrivit en insändare i ämnet blev Mats kontaktad av Jämjö Centerpartiavdelning. Sitt första uppdrag fick han efter valet 1982, som ersättare i Affärsverken.
– Där väckte jag tidigt frågan om att ersätta oljan med biobränsle. Jag kunde väl inte drömma om att det skulle ta så lång tid från start till kraftvärmeverk!
Karlskrona Kraftvärmeverk, som invigdes 2012, är en av de saker som Mats Lindbom är mest nöjd med. Men allra mest stolt är han över Emmabodabanan.
– Det var ju samma tänk som med kraftvärmeverket, men i det här fallet med inriktning på klimatsmarta transporter. Men medan kraftvärmeverket var ett inomkommunalt beslut, så krävde Emmabodabanan arbete på en högre nivå.

Inte varit mycket ledig

Det är nu en dryg månad sedan Mats gick i pension, men än har han inte haft många dagar lediga.
– Det är en del att avsluta innan jag kan vara helt ledig. Och jag kommer att fortsätta att vara engagerad, bland annat i sociala företag, men det är inget politiskt uppdrag. Inom social ekonomi finns möjlighet att utveckla företag som har människors behov av arbete och inkomst som mål.
Under vintern hoppas Mats kunna arbeta i sin skog på halvtid. Han planerar också att läsa de böcker som han har köpt på sig genom åren.
– Sedan kan det vara roligt att få vara morfar och farfar också. Jag har en del att ta igen när det gäller familjen.

Publicerad 09 December 2014 15:00