Karlskrona vill bli pilotkommun

Av
Tinna Hiller Andreasson

KARLSKRONA. Karlskrona kommun har i ett brev till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson framfört önskemål om att bli pilotkommun när det gäller matchningsanställningar. Syftet är att skapa nya möjligheter till arbete för personer som varit arbetslösa under mycket lång tid. Kommunen har redan genomfört en förstudie som handlar om hur en ny aktör i gränslandet mellan offentlig och privat verksamhet kan ge fler långtidsarbetslösa jobb genom att kombinera anställning med arbete, träning och utbildning.

Publicerad 09 December 2014 09:44