Ersättning till nattvandrare

INSÄNT. Nattvandring skapar en social trygghet för ungdomar i samhället vi lever i. När vuxna och unga vuxna finns på stan minskar risken för drogmissbruk, våld, skadegörelse och annan kriminalitet bland ungdomar. Med nattvandring skapar vi ett naturligt och socialt kontaktnät mellan vuxna och ungdomar.

I detta sammanhang tror vi moderater att kommunens föreningar skulle kunna delta. Föreningar som redan dagligen möter ungdomar har ett stort förtroendekapital som kan komma väl till pass i det sociala arbetet på stan. För att stimulera dem att organiserat nattvandra vill vi att de erbjuds en ekonomisk ersättning de gånger föreningen väljer att tjänstgöra.

Publicerad 03 December 2014 08:00