”Vad ?vi ser är en ökad otrygghet och det är i Ljungby kommuns södra delar och i Markaryd kommuns norra delar” berättar Anders Karlsson, närpolischef i Markaryd, Älmhult och Ljungby. Foto: Karl Eckhardt

”Vad ?vi ser är en ökad otrygghet och det är i Ljungby kommuns södra delar och i Markaryd kommuns norra delar” berättar Anders Karlsson, närpolischef i Markaryd, Älmhult och Ljungby. Foto: Karl Eckhardt

Trygghet och otrygghet i årets undersökning

Av
Karl Eckhardt

LJUNGBY/MARKARYD. En generell förbättring av trygghetsupplevelsen i länet. Samtidigt upplever människor i vissa delar av Markaryd en rejäl försämring av trygghet. Det är resultatet av polisen trygghetsundersökning i länet.
Polisen i länet har sedan början av nittiotalet genomfört medborgarundersökningar i kommuner och stadsdelar runt omkring i Kronoberg.  Frågor som ställs till invånarna rör allt ifrån huruvida de har blivit utsatta för brott, om de känner sig otrygga när de befinner sig utomhus på kvällar till om de anser att polisen bryr sig om de lokala problemen.
Årets trygghetsundersökning visar på att  kronobergare generellt känner sig tryggare jämfört med tidigare år. Men det finns samtidigt ett område som sticker ut i årets undersökning när det gäller känslan av otrygghet:
– Vad vi ser är en ökad otrygghet och det är i Ljungby kommuns södra delar och i Markaryd kommuns norra delar, framför allt Strömsnäsbruk, säger Anders Karlsson, närpolischef i Ljungby, Markaryd och Älmhult.
Han pekar på ett antal händelser som har ägt rum i området på senare tid som han tror är bidragande till känslan av otrygghet. Dels det faktum att det har ägt rum en hel del inbrott på landsbygden den senaste tiden, vilket bland annat är kopplat till fallet med människorov i Lidhult, dels att det har flyttat in en del individer med kriminell bakgrund i Strömsnäsbruk.
– Det är de två enskilda händelser som ligger bakom en stor del av den ökade otryggheten, säger han.

Genomför åtgärder

Att det har varit turbulent i dessa områden är ingenting som har gått Anders Karlsson och polisen förbi.
– Vi jobbar intensivt ihop med kommuner och allmänhet. Till exempel är vi ute väldigt mycket nu på möten och pratar om det här och det tror jag är viktigt, att vi etablerar en bra kontakt med allmänheten och med kommunpolitiker, säger han.
För att komma till rätta med otryggheten har ett antal åtgärder satts in, bland annat genom ett rullande poliskontor.
– Jag hoppas att det på början av nästa vecka (läs: den här veckan) kommer att finnas på plats i Strömsnäsbruk. Ett par timmar i veckan kommer vi att stå där med poliskontoret, säger han.
Han berättar också att man har ökat synligheten ute i de berörda områdena och att en stor del av patrulleringen redan äger rum i trakterna.

Publicerad 03 December 2014 09:30