Forskning om ljud och bild

Av
Tinna Hiller Andreasson

KARLSKRONA. Kommunikation med ljud och bild är ämnet för den avhandling som Andreas Rossholm lade fram vid en disputation på Blekinge Tekniska Högskola fredagen den 28 november.
Det handlar om tillämpad signalbehandling, vilket är ett stort forskningsområde på BTH. Kraven på bra ljud- och bildkvalitet ökar hela tiden i takt med att allt fler kommunicerar genom till exempel Skype. Det som tidigare var exklusivt för ett fåtal har idag blivit vardagsmat.
I sin avhandling har Andreas Rossholm gjort förbättringar av ljud- och bildkvalitet genom att ta bort störande ljud i telefoni eller blockighet i hårt komprimerad video.
Han har även utvecklat metoder för att mäta video- kvalitet samt kvalitetspåverkande storheter som fördröjning och synkronisering av ljud och bild.

En del av resultaten har blivit patenterade och tillämpade inom industrin. Dessutom kommer erfarenheter från arbetet att införas i ett utbildningsprogram som är under utveckling på BTH.

Publicerad 03 December 2014 07:00