Antalet drönare i luften dubbleras för varje år

Av
Oskar Tinggren

tillstånd. Att allt fler obemannade luftfartyg når privatpersonernas händer är något som märkts tydligt hos transportstyrelsen. Hanteringen av dessa är inte helt okomplicerad och de kan skapa stora problem för bland annat flygtrafiken om de inte hanteras ordentligt.

Radiostyrda modellflyg och helikoptrar har funnits på marknaden sedan en lång tid tillbaka, men dessa är generellt svåra att hantera och ägs därför oftast av sådana som kan hantera dem. Men sedan fem år tillbaka har de betydligt mer lättflugna drönarna blivit allt mer populära, något som kan ställa till problem.

– Det positiva i detta är att det är ett nytt område inom luftfart som ökar, men tyvärr följer inte alla de regler som finns och vi får in en del rapporter. Än så länge har det inte handlar om några incidenter som skador eller kollisioner utan snarare flygning utan tillstånd nära flygplatser eller att det varit andra luftfartyg i närheten, säger Erik Jangren, flygteknisk inspektör på transportstyrelsen.

Antal tillstånd ökar

För att flyga rent privat och om de bilder som eventuellt tas enbart används för privat bruk behövs inget tillstånd för att flyga en drönare. Det är när det går över på den kommersiella marknaden som det behövs ett tillstånd från transportstyrelsen och ansökningar för dessa har exploderat.

– Från den 1 januari till den 9 oktober i år har det delats ut 335 tillstånd och då fanns 344 sedan tidigare, så vi har än så länge i år fått in lika många ansökningar som det hittills fanns tillstånd. Alla ansökningar går igenom, det är mer av en formell sak som att man ligger inom rätt kategori och att du skriver på att du följer de regler som finns.

Samarbete med polis

Hur många som flyger utan de tillstånd som krävs är omöjligt att säga enligt Erik Jangren, men han ser ändå positivt på den mängd ansökningar de får in och tolkar det som att de flesta följer de regler som de har utsatta.

– Vi kan jämföra det med att kontrollera att alla följer hastighetsbegränsningarna på vägen, det är omöjligt att kontrollera att alla följer dem. Det är upp till varje enskild person, samtidigt som vi har ett bra samarbete med polisen. För du kan åka fast för att flyga utan de tillstånd som behövs.

Publicerad 03 December 2014 11:00