Vindkraftsprojekt vill sänka trösklarna

Havsbaserad vindkraft i Blekinge ska lotsa till bättre upphandling

Av
Oskar Sandström

SÖLVESBORG. De två havsbaserade vindkraftsparkerna i Hanöbukten kryper allt närmre. Taggen med sina 83 planerade vindkraftverk och Blekinge Offshores park på mellan 500 och 700 verk. Men planen är långsiktig och de två parkerna kan som tidigast leverera energi omkring 2018. Upphandlingarna börjar under 2015-2015.
Projektet Havsbaserad vindkraft i Blekinge är samägt av Blekinges kommuner, Energikontor Sydost, Tech Network, Energimyndigheten, Region Blekinge, Länstyrelsen Blekinge, BTH och Almi Företagspartner. Projektets mål är att under etableringen av de båda vindkraftsparkerna sänka tröskeln för det lokala näringslivet och hjälpa dem att erbjuda de tjänster och produkter som behövs. Vindkraftverken måste levereras och installeras, tekniker och ingenjörer måste bo och äta någonstans, för att nämna några exempel.
– Det här är ett gigantiskt projekt. Sett till investeringar är det dubbelt så stort som Öresundsbron och ESS Max IV i Lund, säger Hans-Olof Svensson, projektledare för Blekinge Offshore.

Clemens Malmberg är projektledare för Havsbaserad vindkraft i Blekinge. Han säger att projektet försöker att se sig som mäklare för företagen.
– Vi vill sänka trösklarna för företag och entreprenörer som vill göra affärer med vindkraftsparkerna. Det kommer att behövas underleverantörer och underleverantörer till underleverantörerna. Pratar vi om att 10 procent av investeringarna kommer det lokala näringslivet till del så är det fem miljarder som stannar kvar i regionen. Vid landbaserad vindkraft brukar man räkna med 20 procent som stannar kvar. Dessutom är det ett gigantiskt miljöprojekt för att minska växthuseffekten.
Havsbaserad vindkraft i Blekinge kommer under våren att ha ett antal företags- och branschträffar för att föra samman intressenter.

Publicerad 26 November 2014 11:00