Fortsätter driva frågan om friskvårdsbidrag

Av
Nicole Blomstrand

HALMSTAD. Förslaget om att återinföra ett generellt friskvårdsbidrag till kommunens anställda var nyligen uppe i kommunfullmäktige. Med minsta möjliga marginal röstades motionen ner men det innebär inte att frågan är glömd och begraven.
 
Det var Ulla Winblad (S), Mariann Norell (V) och Krissi Johansson (S) som hade lämnat in en motion om friskvård och arbetsmiljö. Fem av åtta nämnder var positiva till att införa friskvårdsersättning när motionen skickades ut på remiss. I kommunfullmäktige avslogs dock motionen, röstsiffrorna blev 36 mot 35.
Politikerna bakom förslaget tänker fortsätta kämpa för ett generellt friskvårdsbidrag.
– Men den lilla marginalen ser vi stora möjligheter att fortsätta driva den här frågan. Vi släpper den inte, säger Krissi Johansson.
Likvärdighet för alla anställda framför Krissi Johansson som ett viktigt argument till varför friskvårdsbidraget borde införas.
– Vi vill tillförsäkra att varje enskild individ får ett bidrag och på så sätt själv kan välja hur man vill lägga upp sin motion för att må bra. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och detta ser vi som ett viktigt verktyg.
Allianspartierna avslog motionen med argumentet att det redan pågår ett arbete med en ny personalpolitisk riktlinje i kommunen.
– Det pågår just nu ett arbete med en ny personalpolicy, där friskvård ingår som en del. Vi vill inte säga ja till någon motion gällande friskvårdsbidrag innan det arbetet är avslutat och slutsatserna är klargjorda, säger kommunfullmäktiges ordförande, Johan Rydén (M).
Johan Rydén tycker det är viktigt att kommunens anställda erbjuds en bra friskvård.
– Generellt är det oerhört positivt att medarbetare utnyttjar möjligheten till friskvård, det innebär i slutändan att man arbetar bättre. Frågan är ju bara hur man lägger upp det på bästa sätt, vilket alternativ som är bäst för kollektivet när det gäller allmänt välbefinnande.
För moderaterna är det viktigt med valfrihet och ni brukar driva linjen om individens ansvar. Men i detta fall föredrar ni att förvaltningen bestämmer vad de anställda ska få för insatser…
– Jag förutsätter att förvaltningen för en dialog med sina anställda när de bestämmer vad som ska göras med den friskvårdspeng de tilldelas för varje anställd. Självklart ska inte en bestämma utan medarbetarna ska tillsammans komma fram till den bästa lösningen, säger Johan Rydén.

null

Publicerad 26 November 2014 10:00