Förvaltningarna satsar på olika saker inom friskvård

Av
Nicole Blomstrand

HALMSTAD. Lokaltidningen har bett samtliga förvaltningar att svara på några frågor om sitt friskvårdsarbete. Deras svar, i förkortad version, har du här:
 
Barn- och ungdomsförvaltningen - hälsoinspiratörer, 6 veckor varje vår erbjuds de anställda kostnadsfritt flera prova-på friskvårdsaktiviteter i samarbete med gym, administrationen erbjuds massage till ett subventionerat pris.
Byggnadskontoret - 1,5 timmes friskvård per vecka på betald arbetstid, hälsoinspiratörer, olika aktiviteter som till exempel studiebesök och promenader anordnas med jämna mellanrum.
Fastighetskontoret - gemensamma förvaltningsdagar samt föreläsningar, samarbetar med företagshälsovården, möjlighet att utöva friskvård 1 timme per vecka på arbetstid, gemensamma träningstillfällen under året.
Hemvårdsförvaltningen- kurser i bland annat stresshantering, konflikthantering, vissa arbetsplatser har gratis frukt bland annat i samband med nattarbete, projekt där anställda i en hemtjänstgrupp fått träna på arbetstid i en timma i veckan (utvärderas nu), i våras fick alla anställda träna gratis på gym i två månader något som erbjuds även nu i höst. Gratis influensavaccin.
Kulturförvaltningen - Företagshälsovård Previa, hälsoinspiratörer, hälsodag, personalförening jobbar med personalsociala aktiviteter.
Servicekontoret - hälsoinspiratörer, föreläsningar om hälsa samt aktiviteter som stavgång och zumba har anordnats.
Socialförvaltningen - hälsoinspiratörer har rekryterats (börjar sitt uppdrag under 2015), återhämtningsrum med massagestol, sponsrar deltagande i Vårruset.
Stadskontoret - 30 min friskvård 2 gånger i veckan i anslutning till lunchen, hälsoinspiratörer, personalförening som arrangerar personalsociala aktiviteter, rabatt vid olika gym.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen - olika erbjudanden om prova på-aktiviteter, varje vår anordnas UAF Championschip motionsaktivitet som pågår under sex veckor, stegräknartävlingar har anordnats.
Miljö- och hälsoskyddskontoret - Utbildade friskvårdsledare som ordnar pass med mera, ledarledd pausgympa tre gånger i veckan, anställda erbjuds gratis träningspass på gym till exempel gympa, stegtävling, gemensamma lunchpromenader och även preventiva insatser med föreläsningar, gratis frukt.
Samhällsbyggnadskontoret - Anställda har möjlighet att utöva friskvård en timme i veckan i samband med lunch, Previa har engagerats för att ge förslag på aktiviteter framöver. Varje år gör förvaltningen något tillsammans, aktiviteten har varierat från år till år.
Laholmsbuktens VA/teknik- och fritidsförvaltningen – i samarbete med företagshälsovården genomförs ergonomiöversyn för personalen, inspirationsföreläsning, individuell balansprofil, utbildning/grupputveckling inom vissa områden. Anställda som genomgått balansprofil och individuellt samtal med företagssköterska erbjuds en inspirationspeng, max 1 000 kronor, att bekosta del av hälsofrämjande aktivitet i linje med balansprofilens resultat.
Räddningstjänsten - den uttryckande heltidsstyrkan har schemalagd fysträning varje arbetspass. Kontorspersonal erbjuds att delta på dessa fyspass. Utryckande heltidspersonal erbjuds träningskläder och träningsskor då det är ett krav från arbetsgivare (och lagstiftning) att alla brandmän ska upprätthålla korrekt fysisk förmåga. All heltidspersonal erbjuds ett bidrag om 200 kronor, max fem gånger per år, för besök hos massör, kiropraktor. Även på deltidsstationerna finns utrustning och möjligheter att träna.
 

null

Publicerad 26 November 2014 10:00