”Luktar bedrägeri av största rang”

LANDSKRONA/INSÄNDARE. Hur har det gått till väga av besluten kring byggnation på campingen och Borstahusen. Det luktar bedrägeri av största rang. Är tjänstemän på förvaltningar inblandade. Ja det borde de vara, man måste göra jobbet som Thorkild och hans hejdukar beordrat dem. Gör man inte som man blir tillsagd, kan man få sparken.

Hur kan man sätta igång ett så stor projekt utan att redovisa i detaljer hur man har upphandlat. Man har inte haft någon upphandling. Hur kunde man komma ifrån regelverket. Och man redovisar inte heller vad totala kostnaden kommer att bli för hela projektet. Enligt källor så lånar Thorkild från avsatta pengar till pensionärer. Lånar 100 miljoner och tänker betala tillbaka om 10 år om man får tillbaka som inkomster av försäljning. Räntefria lån som pensionärer kommer att förlora fram över. 100 miljoners skulle växa och verkliga värde skulle kunna vara 60-70 miljoner högre.
Men det är enkelt att sätta kommunen i skuld om någon annan får städa efter fyrklöver om 10 år.
Åter igen hur kunde detta ske utan att företag som skulle kunna göra samma arbete som de företag som har flyttat den gamla och byggt upp den nya campingen inte heller agerat och reagerad.
Thorkild och dina undersåtar, lägg fram alla korten på bordet om ni inte har fuskat eller bedragit Landskronaborna.
Lagen säger i korthet följande:
Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) är en lag i Sverige som reglerar köp som görs av myndigheter och vissa andra organisationer som är finansierade med allmänna medel. Lagen baseras på EU-direktiv 2004/18/EG.
Lagen reglerar i detalj hur myndigheter får agera när de köper (upphandlar) varor, tjänster och entreprenader. Den process som föreskrivs för alla inköp som överstiger ca 290 000 kr är tämligen detaljerad. Myndigheter är enligt lagen skyldiga att annonsera alla inköp som kommer att göras för att intresserade företag skall beredas möjlighet att lämna anbud. De krav som ställs skall vidare tillkännages i ett förfrågningsunderlag. Myndigheter måste lämna ut förfrågningsunderlaget och utvärdera alla anbud eller ansökningar om att få lämna anbud. Utvärderingen skall ske på sakliga grunder, och får inte avvika från den utvärderingsmetod som skall ha tillkännagivits i förfrågningsunderlaget. Utfallet av utvärderingen skall avgöra vem som vinner kontraktet, och detta tillkännages i ett tilldelningsbeslut. Den som lämnat anbud och har invändningar mot sakligheten i myndighetens hantering av upphandlingen kan vända sig till förvaltningsrätten i det län där upphandlingen görs med en begäran om överprövning.
/Simon Andrijevski

Publicerad 19 November 2014 09:00