Tävling om Brända Tomten

OLOFSTRÖM. Vad ska hända med Brända Tomten? Olofströms kommun utlyser en idétävling för allmänheten i två kategorier, en öppen och en för barn och ungdomar upp till 15 år. Senast den 5 december vill Visit Olofström ha de inskickade bidragen. Utställning av samtliga bidrag sker under vecka 50 hos Visit Olofström. Enligt nu gällande detaljplan får marken användas till boende, handel, vård och kontor. Det är möjligt att bygga på totalt 70 % av markytan vilket innebär att det går att bebygga ca 6 700 kvadratmeter. 70 procent av tomtytan dvs cirka 6730 kvadrat byggnadsarea. Höjden på byggnaden får vara maximalt 10 meter.

Publicerad 18 November 2014 14:47