Ska förebygga bergrasrisken

Av
Stina Pettersson

RONNEBY. Efter bergraset vid Gångbrogatan ska bergskärningarna i kommunen ses över regelbundet. Vierydsvägen har redan stängts av på grund av åtgärd av berg.

Det skedde ett bergras på Gångbrogatan den 19 oktober i år. Sedan dess är cykel- och gångbanan nedanför gamla vattentornet avstängd. Det som hände var att delar av berget rasade ner på cykelbanan.
Det fick kommunen att se över andra bergskärningar och åtgärder behövs på fler ställen. Vierydsvägen vid Härstorpssjön är nu avstängd eftersom det var risk för ras även där.
– Det är ovanligt att det blir ras på den här typen av bergskärningar. Men berg åldras och med tid förändras de så att nya sprickor bildas, säger Daniel Andersson, gatu- och parkchef.

Arbetet på Vierydsvägen kommer att pågår i tre veckor med start förra veckan. Under den tiden är vägen avstängd. Men gång- och cykeltrafik kan passera samt utryckningsfordon.

Vegetation på bergslänten som växer ner i springor kommer att tas bort. Berget kommer även att handskrotas så att lösa bergbitar tas bort. När det är klart kommer berget att fästas upp med bärare i stål.
– Det kommer inte att bli mycket oväsen. I så fall är det när de borrar. Men arbetet görs på dagtid och inte nära bebyggelse.

Andersson ser inte heller någon anledning till att undvika att cykla eller gå förbi under arbetets gång. När Vierydsvägen sedan är klar fortsätter arbetet på Gångbrogatan i två veckor. Arbetet på de båda vägarna kommer att kosta cirka 400 000 kronor.
– Sen hoppas jag att det klarar sig lång tid framöver. Men vi får ha koll på bergskärningarna.

Berg längs Angelskogsvägen och Fornanäsvägen ska också åtgärdas framöver. För dem ska en åtgärdsplan tas fram. Det är möjligt att arbetet där påbörjas nästa år.

Publicerad 18 November 2014 08:00