Marita Hedbys, ?Ronny Mellgren och Outi Nilsson har tillsammans med eleverna Leonora Lami, Sabina Fredriksson, Hanna Hilbe och Marika Djerdj varit på en utbildningsresa i Tanzania. ?Foto: Nicole Blomstrand

Marita Hedbys, ?Ronny Mellgren och Outi Nilsson har tillsammans med eleverna Leonora Lami, Sabina Fredriksson, Hanna Hilbe och Marika Djerdj varit på en utbildningsresa i Tanzania. ?Foto: Nicole Blomstrand

Elever var på utbildningsresa i Afrika

Av
Nicole Blomstrand

HALMSTAD. Kunskapen finns, resurserna är knappa men trots det får personalen sjukvården att fungera. Så sammanfattar elever från Sannarpsgymnasiets vård- och omsorgsprogram sin två veckor långa utbildningsresa i Tanzania.
 
Under två veckor i oktober har de åtta eleverna och tre lärarna från Sannarpsgymnasiet besökt sjukhus, vårdcentraler och andra vårdinrättningar i staden Moshi i Tanzania.
Pengarna till resan har skolan fått i bidrag av Internationella programkontoret. Ronny Mellgren, lärare på vård- och omsorgsprogrammet, var en av initiativtagarna till projektet som genomfördes första gången 2012.
– Året efter hade vi ett uppehåll så det här blev andra gången, berättar Ronny.
Sabina Fredriksson, Marika Djerdj, Hanna Hilbe och Leonora Lami var fyra av totalt åtta elever som fick möjlighet att lära sig mer om sjukvården i Tanzania. Lärorikt, intensivt, roligt och tufft är ord som eleverna använder för att beskriva upplevelsen.
– Trots att de har helt andra ekonomiska förutsättningar och saknar mycket utrustning får de vården att gå runt, de använder det som finns på ett helt annat sätt, säger Sabina.
Outi Nilsson, lärare på vård- och omsorgsprogrammet och Marita Hedbys, skolsköterska, var också med på resan. Lärarna är övertygade om att elevernas lärdomar från resan är något som eleverna har nytta av i sitt framtida arbetsliv.
– Det är viktigt att man har en förståelse för andra kulturer, att inse att man inte alltid kan utgå från sig själv i alla lägen, säger Outi.
En viktig del i projektet är utbytet med andra elever, på resan har de svenska ungdomarna dagligen spenderat tid med tanzaniska elever som läser till sjuksköterska.
– I april kommer åtta av eleverna och tre av lärarna från Moshi hit till Halmstad och hälsar på, säger Ronny.
Det blir ett späckat schema för alla inblandade.
– Vi vill visa upp många olika vårdinstanser, som BB, ungdomsmottagningen, vårdcentraler, äldreboenden och skolsjukvården, säger Marita.
Vissa tänker lite utanför sjukvårdstemat när de får frågan om vad de vill visa upp.
– Jag hoppas det finns snö kvar, det hade varit roligt att få visa eleverna det, säger Sabina.
 
Fotnot: De andra fyra eleverna på resan var Maja Englund, Anna Tran, Hanna Bengtsson och Ida Johansson.

Publicerad 18 November 2014 13:00