Studenterna på masterkursen i fysisk planering kommer från fyra länder i Europa samt Kina och Eritrea. Foto: Tinna Hiller Andreasson

Studenterna på masterkursen i fysisk planering kommer från fyra länder i Europa samt Kina och Eritrea. Foto: Tinna Hiller Andreasson

De samlar ihop idéer

Masterstudenter på BTH ska ge förslag om Hattholmen

Av
Tinna Hiller Andreasson

KARLSKRONA. Det finns idag ingen bestämd plan för vad som ska hända med Hattholmen. Nu har en grupp studenter på BTH fått i uppgift att analysera hur det obebyggda området skulle kunna användas. Arbetet sker i dialog med kommun och invånare.
Det är masterstudenterna i fysisk planering som just nu arbetar med förslag på vad som skulle kunna göras med Hattholmen. Tanken är att studenterna ska ha en konkret uppgift där de även väger in karlskronabornas egna idéer och åsikter.
Professor Jana Revedin har tidigare haft studenter som har jobbat med Stumholmen och Saltö.
– De får börja med att ta reda på hur platsen används idag och vilka kommunikationer som finns. Sedan får medborgarna berätta vad de tycker att man ska göra.

Möte med invånare

Det första dialogmötet med allmänheten hölls på Dockside tisdagen den 11 november.
Även stadsplanerare från Karlskrona kommun fanns på plats. Idéerna om vad man borde göra handlade om allt från odling till vattensport.

Två olika riktningar

– En sak som man kan säga är att de som var på mötet ville att något skulle hända på platsen, inte vad, men att något måste göras, säger studenten Alexander Kadur, som kommer från Tyskland.
– Jag uppfattade två olika riktningar, en mot natur och grönområde och en mot urbanisering med närmare koppling till Trossö, tillägger Madalina Doru från Rumänien.
Ett konkret förslag kommer att presenteras vid ett nytt dialogmöte, då alla intresserade är välkomna. Efter justeringar kommer ett slutligt förslag att lämnas över till kommunen några dagar senare.

En stad med potential

– Det är upp till kommunen hur de sedan väljer att göra. Syftet med kursen är inte att göra något klart, utan att ge idéerna tillbaka till samhället, förklarar Jana Revedin och tillägger att hon ser Karlskrona som en unik stad:
– För oss som kommer utifrån är det fantastiskt med vattnet. Här finns en turistpotential som jag inte tror att invånarna är riktigt medvetna om.

Nästa dialogmöte om Hattholmen hålls på Dockside måndagen den 24 november kl 18.30.

Publicerad 18 November 2014 17:00