Ida Holmberg, Sofie Nilsson, Linnéa Olofsson, Evelina Meurling, Samuel Karlsson, Stefan Crnoglavac, Ingrid Jönsson och Frida Nilsson är några av eleverna. Foto: Stina Pettersson

Ida Holmberg, Sofie Nilsson, Linnéa Olofsson, Evelina Meurling, Samuel Karlsson, Stefan Crnoglavac, Ingrid Jönsson och Frida Nilsson är några av eleverna. Foto: Stina Pettersson

Dammar viktiga för Östersjön

Det upptäckte Knut Hahnelever under projekt

Av
Stina Pettersson

RONNEBY. Östersjön är saltare i Sverige men har mindre nitratjonkoncentration här än i Finland. Det har elever från Knut Hahnsskolan kommit fram till.

I oktober besökte 11 elever, från naturvetenskapliga programmet, en finländsk skola. Tillsammans med finländska elever skulle de jämföra Östersjön och skolan i de båda länderna.
Eleverna har räknat ut salthalten i vattnet på de båda sidorna, de har även jämfört koncentrationen av nitratjoner och djurlivet.
– Jag och Samuel har kollat dammar i Sverige som tar hand om näring som bönder släpper ut. Vi har kollat hur stor effekt dammarna har på nitratjonkoncentrationen, berättar Stefan Crnoglavac.

De upptäckte att koncentrationen var större i Finland där inte den här typen av dammar finns. Dammarna samlar upp jonerna och minskar därmed risken för algblomning.
Evelina Meurling och Linnéa Olofsson har tagit bottenprover på de båda sidorna av Östersjön och jämfört djurlivet.
– Det fanns mer liv i Finland, men där tog vi ett djupare bottenprov och mer så vi gjorde inte riktigt likadant. Där vi var i Sverige var mer en badplats och annat klimat, säger Evelina.

Provtagningarna visade även att salthalten var större i Sverige. Det tror de beror på att salthalten är högre i stora hav.

Skillnaderna de märkte när de jämförde sina skolor var att skolan i Finland var mer omodern. Dessutom gick elever från tredjeklass till gymnasiet på samma skola.
En enkät med svenska och finländska elever gjordes även för att ta reda på vad de tror är anledningen till att finländska elever lyckas väldigt bra i Pisa-undersökningen medan Sverige ligger sämre till. Den har ännu inte sammanställts men eleverna menar att läraren är en viktig del.

Publicerad 17 November 2014 16:00