Sjukhuset valets viktigaste fråga

INSÄNT. Valets viktigaste fråga för hela Blekinge var sjukhusfrågan. Det bildades tom ett nytt parti som drev denna fråga, dock gick det inget vidare för detta parti.

Kanske det till viss del berodde på att en hel del väljare röstade på andra partier som mer eller mindre lovade ETT nytt sjukhus eller i alla fall en ny oberoende utredning. Jag tänker då inte på socialdemokraterna och Kalle (S)andström som på ett ofattbart envist sätt inte vill lyssna och ta till sig vad experter och forskare från Blekinge Tekniska Högskola (BTH) kom fram till.

Forskare som kom fram till att det är billigare att bygga ETT nytt sjukhus än att lappa och laga. Just nu är det knäpp tyst om kravet på ETT nytt sjukhus men jag tror med stor sannolikhet att sjukhusfrågan kan leva upp till nästa val 2018, eftersom den frågan har ett så stort värde för medborgaren/väljaren. Jag tror dock inte det gynna den sittande trojkan som borde stridit betydligt hårdare för sina valutfästelse. Detta glömmer inte en väljaren tills 2018, inte minst Ronnebys väljare som verkligen dränerats på landstingets insatser de senaste åren.

Att envist hålla liv i gökungen i väst är också ett totalt misslyckande ur ett miljö/ekonomi/personal/patient perspektiv. Denna gökunge står för mycket problem och det vet alla om. Troligtvis dör gökungen sotdöden under mandatperioden. Det tycker nog många i öst inte minst läkare och chefer hade varit en skön död som lösgjort mycket energi till övriga verksamheter i öst.

Kalle lyssna på patienterna och personalen som får vistas och arbeta i salar där fyra- fem patienter tvingas ligga tätt och dela tvättställ, toalett med mer. Hur många onödiga infektioner, bristfällig sömn, längre vårdtider, sekretessbrott med mer, med mer ska vi högt belastade skattebetalare behöva uthärda år 2014! Jag fråga mig med vilken rätt tar sig Kalle Sandström att bedriva vården på detta oansvariga sätt? Att han inte fick ansvarsfrihet av revisorerna verkade han inte ta till sig överhuvudtaget. Kalle som ansvarigt ekonomiskt landstingsråd höjde skatten rejält år 2012, (80 öre) men kan fortfarande inte hålla budgeten.

Senaste landstingsfullmäktige redovisas åter minus i budgeten. Vilken rätt tar sig Kalle till denna misskötsel av skattepengar eller har Kalle en sedelpress gömd på Wämöcenter som han ska ta fram när han ska börja renovera? Jag som skattebetalare är inte villig att betala ett öre till i skatt för verksamheter och gökungar som inte drivs optimalt av den politiska ledningen.

Det är oerhört nonchalant av Kalle att inte kunna ta sig besväret att invänta vad en oberoende utredning skulle visa. Tänk vilka oerhörda möjligheter ur ett patient, miljö, personal och ekonomiskt perspektiv ETT nytt sjukhus skulle kunna ge. Kalle Sandström som förvaltare av skattepengar bör verkligen ta till sig vad (BTH) och Ronny Petersson kom fram till och göra om och göra rätt.

Publicerad 13 November 2014 08:00