Bengt Germundsson. Foto: Karl Eckhardt

Bengt Germundsson. Foto: Karl Eckhardt

Kommunalråd vill åtgärda riksväg

Av
Karl Eckhardt

MARKARYD. Hastigheten är för håg och korsningarna är farliga. Nu kräver kommunalrådet Bengt Germundsson (KD) att Trafikverket gör någonting för att åtgärda riksväg 15 mellan Timsfors och Råstorp.
Bengt Germundsson menar att sträckan mellan Timsfors och Råstorp har flera problem. Avfarten till Tånneryd och Gällareböke är ett sådant exempel där han menar att vägen borde breddas och hastigheten sänkas.  En annan plats där han också tycker att det bör ske åtgärder är påfarten från Västergatan vid kyrkan.  Här är sikten mot öster dålig till följd av lutningen på Riksväg 15 och krönet över järnvägsviadukten. 
Han påpekar också att kommunen redan 2005 i samband med vägbygget, uppmärksammade Trafikverket på att det antingen behövde byggas en cykelväg mellan rondellen i Timsfors och kyrkan eller att vägbanan breddades.  Trafikverket breddade då vägbanan en aning i 150 meter efter Tånnerydsavfarten, något som han menar är otillräckligt.
– Flertalet av problemen påtalade vi redan då vägen byggdes för snart tio år sedan, men då ville Trafikverket inte lyssna, säger Bengt Germundsson i ett uttalande.

Vill se förändring

För att komma till rätta med problemen som vägsträckan medför, har kommunens tekniske chef fått i uppdrag att sammanställa ett beslutsunderlag med statistik som därefter ska vidare till kommunstyrelsen för beslut.  Kommunstyrelsen kommer att överlämna en framställan till Trafikverket  om åtgärder för att förbättra trafiksituationen på vägen.
- Vi kommer att vara mycket tydliga i våra krav gentemot Trafikverket. Jag vill inte att någon människa ska behöva komma till skada innan Trafikverket tar sitt ansvar, skriver Bengt Germundsson.

Publicerad 13 November 2014 11:00