CHARLOTTA MELLANDER gjorde starkt intryck på den fullsatta Slottslängan under Sölvesborgs Näringslivsdag. FOTO: Peter Enckell

CHARLOTTA MELLANDER gjorde starkt intryck på den fullsatta Slottslängan under Sölvesborgs Näringslivsdag. FOTO: Peter Enckell

Teknik, talang och tolerans lockar

Intressant om kommuners tillväxt på Näringslivsdagen i Sölvesborg

Av
Peter Enckell

SÖLVESBORG Näringslivsdagen i Sölvesborg var som vanligt välbesökt. Kommunen vill locka folk att bosätta sig där men vad är det för avgörande faktorer som gör att man väljer bostadsort? Svaren kom under dagen.
Filmen #mittsölvesborg fick tjänstgöra som inspiration inför dagen. En ”feelgood”-film som visar hur härligt det är att bo i den västblekingska kust- och gränsstaden. I sina välkomsttexter talar såväl kommunalrådet Helene Björklund som komundirektör Roger Zetterqvist om det man tror lockar folk att bosätta sig i kommunen. Och visst är det som Björklund säger viktigt att alla översiktsplaner fungerar och att man hittar tomter som motsvarar kundernas behov och visst är det nästan självklart att vård, skola och omsorg skall vara konkurrenskraftiga.
Charlotta Mellberg som har en forskartjänst på Internationella Handelshögskolan i Jönköping och på Rotman School of Magement i Toronto berättade under en timme vad det är som verkligen lockar folk att flytta till annan ort.
Urbaniseringen tilltar i styrka men det är knappast kommuner av Sölvesborgs storlek som är aktuella som ny bostadsort. Den kritiska gränsen ligger vid 25.000 invånare så Sölvesborg med ina 17.000 har en bit kvar.
Men det betyder naturligtvis inte att man är dömd till undergång. Charlotta Mellander menar att om man bara satsar rätt så är förutsättningarna för tillväxt god. Sölvesborg ligger dessutom väl till geografiskt med närheten till såväl Kristianstad som Malmöregionen.
Det som lockar numera är inte arbetstillfällen, dvs produktion utan istället möjligheter till konsumtion, umgänge och en tilltalande estetik i stadsmiljön. Här har den charmiga stadskärnan en stor fördel och dessutom har staden begåvats med en av världens tio mest uppmärksammade broar.
Mend et som Charlotta Mellander pekar på är framför allt att det finns möjligheter till tankeutbyten, dvs gärna en kritisk massa av högutbildade. Men det som är viktigast av allt är att klimatet för människor av alla folkslag och olika sexuell läggning är öppet och välkomnande. De områden i världen som har den snabbaste tillväxten är också de mest öppna i alla avseenden.
Det är med andra ord inte städerna i sig som lockar folk utan det är människorna som bor där.
Den gamla myten om att ungdomar som lämnar mindre orter kommer tillbaka när de bildar familj stämmer inte heller. Det är snarare ganska ovanligt, så det är inget för stadsplanerare att luta sig mot.
Slutsatsen är att man i Sölvesborg tänker bort kommungränser , erbjuder ett område med minst dubbelt så många invånare och satsar ännu mer på kultur och upplevelser.
Swedden Rock, Jazzfestivalen, Killebom är ju redan etablerade så förutsättningarna för att Sölvesborg ska växa är mycket goda.
Under dagen höll även Jan Gunnarsson , grundare av Värdskapet ett föredrag och Ola Söderdahl berättade om det nya destinationsbolaget VisitBlekinge AB.

STORT INTRESSE En intressant dag tyckte de ca 200 besökarna. FOTO: PETER ENCKELL

STORT INTRESSE En intressant dag tyckte de ca 200 besökarna. FOTO: PETER ENCKELL

Publicerad 12 November 2014 16:00