I ÖVER 50 ÅR har de tre skorstenarna på Kölöverket varit riktmärke för sjöfarare. Det verkar nu som att de kommer at få stå ytterligare några år. FOTO: KRISTIAN ANDERSSON

I ÖVER 50 ÅR har de tre skorstenarna på Kölöverket varit riktmärke för sjöfarare. Det verkar nu som att de kommer at få stå ytterligare några år. FOTO: KRISTIAN ANDERSSON

Nytt hopp för Karlshamnsverket

Framtiden ser ljusare ut för reservkraften

Av
Peter Enckell

ENERGIFÖRSÖRJNING. Under senare tid har anställda och ledning vid det E-ON-ägda reservkraftverket på Kölön varit oroliga för att verket ska läggas ned. Vid årets upphandling av reservkraft blev Karlshamnsverket helt utan kontrakt. Två block i Stenungsund och ett i Västerås valdes istället trots ett konkurrenskraftigt erbjudande från Karlshamn
Nu har ett nytt hopp tänts. Svenska Kraftnät avser nämligen att skriva kontrakt med E.ON Värmekraft om att Karlshamnsverket ska tillhandahålla 154 MW i effektreserven den kommande vintern 2014/2015. Den ojämna siffran kommer av att det är den volym som återstod upp till maximalt upphandlad totalvolym (1 500 MW) efter att upphandlingen var klar i juni i år.
Svenska Kraftnät tidigarelägger upphandlingen av produktionsresurserna i effektreserven inför de kommande vintrarna. Man slår dessutom ihop vintrarna 2015/2016 och 2016/2017 i ett tvåårsavtal.
E.ON Värmekraft kommer att delta i denna upphandling. Anbuden ska vara inne den 25 november och Svenska Kraftnät räknar med att upphandlingen ska vara klar före jul.
SvK anger att syftet är att skapa bättre långsiktighet för effektreservens produktionsdel. Upphandlingen av förbrukningsreduktion berörs inte, utan kommer även fortsättningsvis att ske årsvis i separata upphandlingar.
Totalt ska 1 000 MW effektreserv handlas upp 2015/2016 och 2016/2017, varav minst 25 procent ska vara förbrukningsreduktion. SvK anger också att särskild hänsyn ska tas till behoven i område 4, dvs söder om Oskarshamn - Halmstad ungefär,
– En förskjutning av SydVästlänkens drifttagning, export på den nya NordBalt-förbindelsen, planerna på stängning av en reaktor i Oskarshamns kärnkraftverk och en generellt ökad osäkerhet om kärnkraften gör det viktigt att säkerställa en tillräckligt stark effektbalans i sydligaste Sverige, säger Svenska kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg.
– Vi möter också branschen, som efterfrågat mer långsiktighet och stabilitet i planeringen. För att öka förutsättningarna för att effektreserven geografiskt förläggs där den gör störst nytta premieras effekt i elområde Malmö (SE4) följt av elområde Stockholm (SE3), säger Mikael Odenberg.
Därmed sagt att det reservkraftverk som finns i området ser en betydligt ljusare framtid. Karlshamnsverket är dessutom känt för att vara ett av världens renaste verk i sitt slag.

Publicerad 11 November 2014 08:00