Henrik Oretorp, Anna-Lena Cumtell, Ulf Boberg och Ulf Holm hoppas att försöket med gratis lördagsparkering ska slå väl ut. Foto: Nicole Blomstrand

Henrik Oretorp, Anna-Lena Cumtell, Ulf Boberg och Ulf Holm hoppas att försöket med gratis lördagsparkering ska slå väl ut. Foto: Nicole Blomstrand

Här blir det gratis lördagsparkering i Halmstad

Av
Nicole Blomstrand

HALMSTAD. Gratis lördagsparkering gäller nu på sju utvalda parkeringsplatser och p-hus i Halmstads centrum. En stärkt centrumhandel är syftet med det sex månader långa försöket.
 
– Detta är något som köpmännen har efterfrågat under en längre tid. Nu prövar vi avgiftsfri parkering på lördagar på några utvalda platser i ett halvår för att se hur om det får några positiva effekter på cityhandeln, säger Henrik Oretorp (C), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.
På lördagar är det framöver gratis att parkera på sju utvalda parkeringsplatser och parkeringshus i blå och gul parkeringszon, mellan 1 november 2014 och 30 april 2015. I den mest centrala (röda zonen) behålls avgifterna. Försök i andra städer har visat att avgiftsfri parkering mitt i centrumkärnan ger motsatt effekt. Boende och verksamma i city blockerade då p-platserna från fredag kväll till måndag morgon.
– Därför har vi i stället valt att hitta passande platser precis utanför den röda zonen, som en strategisk ring runt city, säger gatuchef Ulf Holm.
Sammanlagt handlar det om 1 300 parkeringsplatser som nu blir gratis på lördagar. Försöket beräknas kosta totalt 350 000 kronor. Efter sex månader ska projektet utvärderas.
– För att ha ett underlag att jämföra med har vi under två månader räknat beläggningsgraden på specifikt lördagar på de utvalda parkeringsplatserna och p-husen. På så sätt kan vi se om beläggningsgraden på dessa platser förändras, berättar Ulf Boberg, parkeringschef.
Målet är att fler gratisparkeringar ska främja både tillgänglighet och handel i centrum.
– Om resultatet blir positivt är vi beredda att göra det permanent, säger Anna-Lena Cumtell (KD), ledamot i samhällsbyggnadsutskottet. 

Här blir det gratis att parkera på lördagar kl. 09-16. Fri parkering gäller på nedanstående p-hus och parkeringar, inte längs gatorna. Karta: Halmstads kommun/Anna Wallenfors
1. P-plats Norra station
2. P-hus Radioplan
3. P-plats Bärnstenen
4. P-plats Södra vägen II
5. P-plats Bagaren
6. P-plats Tullhuset
7. P-hus Gamletull

Här blir det gratis att parkera på lördagar kl. 09-16. Fri parkering gäller på nedanstående p-hus och parkeringar, inte längs gatorna. Karta: Halmstads kommun/Anna Wallenfors 1. P-plats Norra station 2. P-hus Radioplan 3. P-plats Bärnstenen 4. P-plats Södra vägen II 5. P-plats Bagaren 6. P-plats Tullhuset 7. P-hus Gamletull

Publicerad 11 November 2014 15:00