Skatten höjs i januari

Av
Tinna Hiller Andreasson

KARLSKRONA. Från och  med den 1 januari 2015 blir skatten i Karlskrona 59 öre högre. Det framgår av det budgetförslag som Socialdemokraterna, Centern och Folkpartiet lade fram i förra veckan. Höjningen ger 71 miljoner kronor extra årligen för kommunen, som ska satsa på skolan, socialförvaltningen, äldreförvaltningen och handikappförvaltningen.  För att särskilt se över socialförvaltningens situation ska en Karlskronakommission bildas. Beslut om bugeten kommer att tas vid kommunfullmäktiges möte i december.

Publicerad 10 November 2014 16:00