Kronoberg ?kommer inte att ingå en sydsvensk region. ?Foto: Stefan Ahlrik/Landstinget Kronoberg

Kronoberg ?kommer inte att ingå en sydsvensk region. ?Foto: Stefan Ahlrik/Landstinget Kronoberg

Nej till storregion

Av
Karl Eckhardt

KRONOBERG. Det har varit en av de hetaste politiska frågorna i landstinget de senaste åren. Men nu skrotas planerna på att låta Kronoberg ingå i en stor sydsvensk region.
Idéen om en sammanslagning mellan regionerna har funnits under en tid.  Och för några år sedan bildades en arbetsgrupp för att ta fram ett underlag för en eventuell ansökan som ett regionbildande.  Den nya regionen som skulle sjösättas 2019 skulle omfatta Kronoberg, Skåne, Blekinge och Kalmar.
Men nu har alltså planerna på att bilda storregionen skrotats.  Det var vid det senaste mötet mellan landstings- och regionstyrelsens ordföranden från Kronoberg, Blekinge, Kalmar och Skåne som man kom fram till beslutet.

Fortsatt samarbete

Även om planerna på att bilda en region har skrinlagts, så kommer samarbeten mellan landstingen och regionerna att fortsätta.
– Vi ser fram emot ett fortsatt breddat och fördjupat samarbete med de sydsvenska länen. Vi vill underlätta gränsöverskridande vård, trafik och regional utveckling för våra invånare, framhåller Suzanne Frank (M) landstingsstyrelsens ordförande, Landstinget Kronoberg i ett uttalande.
Frågan om ett samgående mellan landstingen och regionerna har varit en het politisk fråga i Kronoberg. Men nu står det alltså klart att samarbetet fortsätter men regionplanerna går om intet.
– Vi är alla eniga om att fortsätta med ett fördjupat samarbete parterna emellan men har under arbetet också funnit enighet i att inte gå vidare med att bilda en ny storregion för närvarande, säger Kalle Sandström, landstingsstyrelsens ordförande i Landstinget Blekinge samt ordförande i den ideella föreningen som har arbetat med att ta fram underlaget för en eventuell ansökan.

Publicerad 10 November 2014 11:45